Analizler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

2020 Pazar Verileri

TÜBİSAD ve Deloitte işbirliğiyle hazırlanan "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri" raporuna göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Sektörde Öne Çıkan Teknolojiler

Rapora göre 5G ve fiber internet, nesnelerin interneti, akıllı uç bilişim, yapay zeka, siber güvenlik ve veri gizliliği teknolojileri hem pazar büyüme beklentisi ve adaptasyon hem de sektörler üzerindeki dönüştürücü etkisi ile öne çıkan teknolojiler olarak değerlendirildi. 

2020 Yılı Global Bilgi ve İletişim Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD raporuna göre, global Bilgi ve İletişim pazarı büyüklüğü 2020 yılında %2,2’lik küçülme ile 3,8 trilyon dolar seviyesine gerilerken bilgi teknolojileri pazar büyüklüğü %0,2, iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü ise %4,0 küçüldü. 

Gelecek Beklentileri ve Global Bilgi ve İletişim Pazarı Büyüme Tahmini

Global Bilgi ve İletişim pazarı büyüklüğünün 2021 yılında %8,4 büyüme ile 4,1 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra yıllık %5,3 büyüme ile 2025 yılında 5,0 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. 

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Sektöründe Öne Çıkan Gelişmeler

Verilere göre, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin Türkiye’de yaygınlaşması, telekonferans uygulamaları ve uzaktan çalışma çözümlerine olan talebin artmasına sebep olurken veri kullanımlarında da artış olarak BİT sektörüne yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşması dünyada olduğu gibi Türkiye’de de telekonferans uygulamaları ve çağrı merkezlerine yönelik bulut santral çözümleri gibi uzaktan çalışma çözümlerine olan talebi artırdığı ve veri kullanımında artış olarak bilgi ve iletişim sektörüne yansıdığı belirtildi. 

Fiziksel dünyadaki sosyal mesafe ihtiyacı ve sanallaşan sosyal hayat tüketici davranışlarını değiştirirken BİT sektörünün farklı alanlarında talep artışına sebep oldu. Hayatımıza giren sosyal mesafe kavramı ve zorunlu hale gelen sağlık takibi şirketlerin iş yapış şekillerini etkilerken tüketici davranışlarında da değişikliklere yol açtı. Sosyal hayatın sanal ortama taşınması ile internet ve veri kullanımı artarken belirli kategoriler özelinde talep artışı gerçekleşti. 

Raporda, e-ticaretin ve buna paralel olarak internetten yapılan kartlı ödemelerin hızlı büyümesinin bilgi teknolojileri pazarında donanım, yazılım ve hizmet alt sektörlerindeki harcamaları desteklemesinin beklendiği belirtildi. 

2020 yılında mobil ve sabit genişbant veri kullanımı %50’nin üzerinde artış gösterirken elektronik haberleşme sektörü gelirleri %16, sektörün yatırımları ise %30 artış gösterdi.

Faydalı buldunuz mu?