Görüşler

Türkiye’de e-ticaret

2015 Pazar Büyüklüğü

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yürütülen ve Deloitte Türkiye’nin proje danışmanlığını üstlendiği çalışma ile Türkiye e-ticaret pazarı analiz edilerek "Türkiye E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporu hazırlanmıştır. Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen çalışmaya ziyaret sayıları, ortalama sepet büyüklükleri ve alışverişe dönüşüm oranları gibi girdilerin yanı sıra sektör ve dernek temsilcileri ile yapılan görüşmeler şekil vermiştir.

 

Geçen seneye göre %31’lik büyüme gösteren ve 24,7 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarında en büyük kategori tatil ve seyahat iken, bunu sadece online perakendeciler takip etmektedir.

 

E-ticaret pazarının 13,3 milyar TL’si perakende sektöründen gelmektedir. Online perakendenin toplam perakende içindeki payı incelendiğinde Türkiye %2 ile halen gelişmiş ülkeler (%7,1) ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının (%5,1) gerisinde kalsa da, internet ve mobil geniş bant penetrasyonundaki artış ve bunun online mobil alışverişe olumlu etkisi sektörün büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Türkiye’de e-ticaret 2015
Faydalı buldunuz mu?