Görüşler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2013 yılında % 11,3 büyüme göstererek 61,6 Milyar TL'ye ulaştı. Sektörün ihracatı ise 1,3 Milyar TL oldu.

Deloitte tarafından Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBISAD) için yapılan çalışmaya göre Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün büyüklüğü 2012 yılında 52,7 milyar TL’den 2013 yılında 61,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektör 100.500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Alt kategoriler bazında Bilgi Teknolojileri 17,9 milyar TL pay alırken İletişim Teknolojileri payı ise 43,7 milyar TL’dir.

Raporda Ar-Ge yatırımı ve inovasyon %64 ile sektörün büyümesinde rol alacak en önemli faktör olarak belirtilirken, sektörde yaşanan en büyük zorluk ise %61 ile nitelikli işgücü açığı olarak belirtilmiştir.

Çalışma kapsamında, ankete katılan firmalar, 2014 yılında sektörde %11 ile 15 arasında büyüme beklediklerini ve büyümede Ar-Ge yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını belirtmişlerdir.

Raporda ayrıca sektörün toplam ihracat tutarı ile başlıca ihracat yapılan ülkeler, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarlarına da yer verilmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri
Faydalı buldunuz mu?