Görüşler

Güç mücadelesi

Müşteriler, şirketler ve Nesnelerin İnterneti (IoT)

Birçok sektör veri bazlı teknolojilerin sunduğu fırsatları tam olarak kavramaya çalışırken, ulaşım ve lojistik şirketleri bu konuda oldukça ileride. Doğaları gereği, lojistik hizmeti sunan ve nesneleri hava, kara, deniz ve demir yolu ile taşıyan şirketlerin çok geniş bir alana yayılmış ağları var. Şirketler karar alırken bu ağlar hakkında hızlı veri akışına ihtiyaç duyuyorlar. Bunun sonucunda ulaşım ve lojistik şirketleri yeni sensor ve bağlantı teknolojilerinin yararlarını görmekte hızlı davranarak, birbirine Internet ile bağlı dünyaya geçişte en ön sırada yer alıyorlar.

Değer döngüsü (value loop), iki taraf da, finansal olmayan hassasiyetlere saygılı bir şekilde,  yeterli miktarda değer elde edebildiği zaman sürdürülebilir bir hal alıyor. Örnek vermek gerekirse, perakendecilere özel ya da bağımsız alışveriş uygulamaları tüketicilerin geçmiş arama ve satın alma ve diğer aktiviteleri ile ilgili verilerini kullanabilir ve herkese aynı jenerik ürünleri önermek yerine, belirli müşterilere belirli ürünleri önerebilir. Bu durumda hem müşteriler istedikleri ürünleri satın alabilir, hem de mağazalar daha fazla satış yapabilir. Değerin yakalanması sorusu dört muhtemel sonucu beraberinde getiriyor:

·         Her şey yolunda: Yeterli değerin yaratılması ve bu değerin müşteriler ve şirketler arasında eşit bir şekilde paylaşılması ile iki tarafın da karlı çıkarak, kendilerine adil bir şekilde davranıldığını düşünmesi.

·         Hobson’un seçimi: Hobson’un seçimi karar vermekte özgür olduğun ancak aralarından seçebileceğin sadece bir opsiyonunun olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslında bir seçim şansının olmadığı anlamına geliyor. Bu duruma örnek olarak Henry Ford’un Model T için söylediği “her müşteri aldıkları arabayı siyah olduğu sürece istediği her renge boyatabilir” sözü verilebilir.

·         Kördüğüm: Değer yakalama yolculuklarında iki tarafın da zıt kutuplara çekilerek ortak bir sonuçta buluşamamasıdır. Bu durumda iki taraf da IoT olanaklarını kendilerini başarıya taşıyacak bir değer olarak görse de, iki tarafın da çıkarları veya farklı değerleri birbirleri ile çatıştığı için ortak bir sonuca varılamıyor.

·         Müşteri kraldır: Belli IoT uygulamaları şirketler için ekonomik bağlamda mantıklı görünse de, müşteriler yaratılan yeni değerin büyük bir kısmını yakalıyor ve ortaya çıkan sonuç müşterilerin lehine çevrilmiş oluyor.

Dengeye giden yol

IoT çağında, bilgi çok güçlü bir değer yaratma aracı olup müşterilere bilgiye dayalı kararlar verme şansı sunuyor. Şirketler içinse kendilerini rakiplerinden farklılaştırma olanağı sağlıyor. Ekonomik olarak sürdürülebilir ve her iki taraf için de yarar sağlayabilecek bir sonuç yaratabilmenin yolu, şirketin, bilgi değer döngüsünü (Information Value Loop) kullanarak IoT teknolojilerinden nasıl yararlandığının incelenmesinden geçiyor. Darboğazların ve iki tarafın da tepki vermek için nasıl motive olduğunun tespit edilmesi ve aynı zamanda teşviklerin ve değer akışının şekillendirilmesi şirketlerin kendi kaderlerini daha da kontrol altında tutabilmesini sağlıyor. İkinci olarak, IoT destekli her bir işlemden hangi tarafın daha fazla faydalanacağının dikkatli bir şekilde incelenmesi, değer kazanımı anlamında orantısız bir sonuç ortaya çıktığında ve sürdürülemez bir hale geldiğinde, bu durumu düzeltmek için adımlar atılması, uzun vadeli başarıyı beraberinde getirebilir.  

Müşteriler, şirketler ve Nesnelerin İnterneti (IoT)
Faydalı buldunuz mu?