Görüşler

Akıllı taşımacılık: Ulaşım ve lojistik sektöründe Nesnelerin Interneti fırsatları

Birçok sektör veri bazlı teknolojilerin sunduğu fırsatları tam olarak kavramaya çalışırken, ulaşım ve lojistik şirketleri bu konuda oldukça ileride. Doğaları gereği, lojistik hizmeti sunan ve nesneleri hava, kara, deniz ve demir yolu ile taşıyan şirketlerin çok geniş bir alana yayılmış ağları var. Şirketler karar alırken bu ağlar hakkında hızlı veri akışına ihtiyaç duyuyorlar. Bunun sonucunda ulaşım ve lojistik şirketleri yeni sensor ve bağlantı teknolojilerinin yararlarını görmekte hızlı davranarak, birbirine Internet ile bağlı dünyaya geçişte en ön sırada yer alıyorlar.

İş ihtiyaçları Nesnelerin Interneti (IoT) uygulamalarını tetikliyor

IoT uygulamalarını uygulamak ve yaymak teknolojik atılımlardan daha fazlasını gerektiriyor – bir sistemin çalışmasını sağlamak için sektörün dinamiklerini anlamanın yanı sıra aynı zamanda bilgi akışına (Information Value Loop) stratejik yaklaşmayı gerektiriyor.

Daha akıllı taşımacılık için öneriler

Ulaşım ve lojistik sektöründeki şirketlerin IoT teknolojileri konusunda farklı hedefleri olabilir. Güçlü oldukları noktalara ve stratejik odaklarına bağlı olarak, gerek duydukları çözümlerin kapsamı çeşitlilik gösterebilir. Kapsam çeşitlilik gösterdikçe, IoT uygulamalarının uygulama zorluğu ve IoT uygulamalarından elde edilecek potansiyel faydalar da çeşitlilik gösteriyor.

IoT, teknolojiler ve işin yapılma şeklinde bir devrim yaratırken, iş stratejisinin temel prensipleri sabit kalıyor. Her strateji için olduğu gibi, firmalar hedeflerini tanımlamalı, bu hedefle cevaplanacak iş ihtiyacını seçmeli, çözüm geliştirmeli ve bu çözümü uygulayacak aksiyon planını belirlemeli:

·         Hedefleri belirlemek

·         İş İhtiyaçlarını seçmek

·         Çözüm geliştirmek

·         Aksiyon planı oluşturmak

Her takım gibi, ulaşım ve lojistik şirketlerinin de başarıya ulaşmak için çok çalışması gerekiyor. Yanlış sahada yanlış sporu yapmak, takım ne kadar çalışırsa çalışsın, başarısızlığa giden kesin bir yol. IoT teknolojilerinin bütün ulaşım ve lojistik stratejilerinin önemli bir parçası olması için planlama süreci ve rapordaki öneriler ulaşım ve lojistik şirketlerine doğru stratejiyi bulmaları konusunda yol gösterebilir. 

Akıllı taşımacılık
Faydalı buldunuz mu?