Görüşler

Türkiye’de mobil telefon hizmetleri ve vergilendirme

Bu rapor, Türkiye’de mobil telefon hizmetinin ekonomik katkısını ve mobile özel vergilendirmenin etkisini incelemek amacıyla GSM Birliği (“GSMA”) tarafından hazırlatılmıştır.

Rapor, mobil telefonculuğun Türkiye’deki kullanıcılar ve genel ekonomi üzerindeki etkisi hakkında son dört yılı (2008‐2011) kapsayacak şekilde bir analiz sunmaktadır. Ayrıca, mobil telefon hizmetlerine özgü vergilerin, endüstri ve daha geniş ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirerek Türkiyeʹdeki mobil tüketicilere ve Mobil Şebeke Operatörlerine uygulanan vergilendirme seviyelerini tanımlamaktadır.

Türkiye’de mobil telefon hizmetleri ve vergilendirme
Faydalı buldunuz mu?