Görüşler

Yeni dijital ekosistemin neresindesiniz?

Teknoloji, medya ve telekomünikasyon endüstrisini şekillendiren trendlere genel bakış

TMT endüstrisi kavraması zor şekilde hızla değişiyor. Değişen endüstri trendlerine adapte olmakta ve bu değişimi anlamada başarısız olup bundan zarar görmüş firma örnekleri bulmak hiç de zor değil. Bu rapor, bu trendleri daha iyi izlemek için yapılandırılmış bir yol sunuyor.

Son 30 yıl içinde, teknoloji, medya ve telekomünikasyon şirketleri, sürekli değişen bir ortamda dijital trendlerle birlikte ilerlemek ve bunların sonucunda oluşan değişimleri kontrol etmek için mücadele verdiler. Dijital ekosistemi bir bütün olarak kavramak ve temel trendleri daha iyi anlamak önem teşkil ediyor.

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon endüstrisi kavraması zor şekilde hızla değişiyor. Hızlı bir şekilde daha büyük ve daha kompleks hale gelen ağdaki yerinizin anlaşılması ve geleceğin yanı sıra bugünün değer yaratma kaynaklarının bile açık bir şekilde tanımlanması giderek zorlaşıyor.

Değişen endüstri trendlerine adapte olma ve bu değişimi anlamada başarısız olup bundan zarar görmüş Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon şirketlerini —ve hatta sektörleri—bulmak hiç de zor değil. Akıllı telefon şirketleri halen onlara yetişmek için mücadele eden mobil telefon üreticilerini dönüştürüyor.  Bulut bilişim tabanlı modellere adapte olmakta geç kalan birçok kurumsal yazılım sağlayıcısı “hizmet şeklinde yazılım” (SaaS) firmaları karşısında önemli ölçüde pazar payı kaybettiler.

Bu rapor, dijital ekosistemi şekillendiren trendlere ışık tutma, bu trendlerin yönlerini ve nasıl kesiştiklerini gösterme amacı taşımakta. Raporda günümüzde değer yaratımındaki yer değiştirmelerin arkasında nelerin olduğuna bakılmakta ve bu trendleri daha iyi izlemek için yapılandırılmış bir yol önerilmektedir. Otuz yılın üzerinde ekosistem şirketlerinin analizlerine ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon stratejistleriyle yapılan görüşmelere dayalı yeni bir çerçeve sunulurken, rapor, sektörde güncel kalmak ve başarılı bir şekilde rekabet etmek amacıyla trendleri öngörmeyi ve bu trendlerden faydalanmaya yardımcı olmayı hedefliyor.

 

Yeni dijital ekosistemin neresindesiniz?
Faydalı buldunuz mu?