Görüşler

2018 Teknoloji Trendleri: Senfonik şirketler

Deloitte'un dokuzuncu yıllık teknoloji trendleri raporu, ana sistemlerin devam eden dönüşümü ve daha genel olarak BT'nin kurum içindeki rolü üzerinde yoğunlaşıyor. Endüstrilerde ve dünyada değişim hızı sadece artan trendde seyretmektedir. Kuruluşlar, yeni teknolojiler arasındaki bağlantıları kurduklarında ve onları uyumlu hale getirdiklerinde, yeni ve daha büyük şeyler yaratırlar: senfonik şirketler.

2018 Teknoloji Trendleri: Senfonik şirketler
Faydalı buldunuz mu?