Görüşler

Facebook’un global ekonomik etkisi

Yeni fırsatların önünü açıyor

Deloitte’un raporuna göre Facebook 2014’de dünya genelinde 227 milyar dolar ekonomik etki yaratmış ve 4,5 milyon işgücü sağlamıştır.

Facebook insanlar ve şirketler arasında iletişim ağı kurarak, pazarlamanın önündeki engelleri en aza indirerek ve yeniliği tetikleyerek birçok fırsatın kapısını açmakta ve böylece de global ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Facebook, 2014 yılında dünya genelinde ekonomiye sağladığı etkiyi analiz etmek için Deloitte’u görevlendirmiştir. Pazarlamacılar, uygulama geliştiricileri ve ağ sağlayıcılardan oluşan ekosistemde Facebook’un katalizör görevi görerek ekonomik aktivitelere nasıl katkı sağladığını Deloitte tarafından analiz edilmiştir.

2014 yılında Facebook’un pazarlamacılar, uygulama geliştiricileri ve ağ sağlayıcıları kanalıyla dünya genelinde 227 milyar dolar ekonomik etkisi olduğunu ve 4,5 milyon işgücü yarattığını tahmin ediyoruz. Bu etki Facebook ekosisteminde çalışan 3. partileri içermekte, şirketin kendi operasyonlarını ise kapsamamaktadır.

 

Rapordaki önemli bulgular:

 

·         Amerika’nın oluşan ekonomik etkiden aldığı tahmini pay 100 milyar dolardır.

·         Yüksek orandaki Facebook katılımı Orta ve Güney Amerika’da 21 milyar dolar ekonomik etki yaratılmasını sağlamaktadır.

·         EMEA’de büyüyen uygulamalar pazarı, bölge için 13 milyar dolarlık ekonomik etki sağlamasına yardımcı olmuştur.

·         Facebook tarafından tetiklenen Asya – Pasifik bölgelerindeki internet kullanımı ve cihaz alımları ekonomiye 13 milyar dolar değerinde etki sağlamıştır.

 

Facebook’un global ekonomik etkisi
Faydalı buldunuz mu?