Smartphones TMT 2015

Hakkımızda

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri

Deloitte tarafından Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBISAD) için yapılan çalışmaya göre Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün büyüklüğü 2013 yılında 61,6 milyar TL’den 2014 yılında 69,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Deloitte tarafından Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBISAD) için yapılan çalışmaya göre Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün büyüklüğü 2013 yılında 61,6 milyar TL’den 2014 yılında 69,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Sektör 102.900 kişiye istihdam sağlamaktadır. Alt kategoriler bazında Bilgi Teknolojileri 20,4 milyar TL pay alırken İletişim Teknolojileri payı ise 48,9 milyar TL’dir.

Raporda Ar-Ge yatırımı ve inovasyon %78 ile sektörün bu sene de büyümesinde rol alacak en önemli faktör olarak belirtilirken, sektörde yaşanan en büyük zorluk ise %76 ile nitelikli işgücü açığı olarak belirtilmiştir.

Çalışma kapsamında, ankete katılan firmalar, 2014 yılında sektörde %11 ile 15 arasında büyüme beklediklerini ve büyümede Ar-Ge yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını belirtmişlerdir.

Raporda ayrıca sektörün toplam ihracat tutarı ile başlıca ihracat yapılan ülkeler, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarlarına da yer verilmektedir.

TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri
Faydalı buldunuz mu?