Analizler

Türkiye’de E-Ticaret 

2019 Pazar Büyüklüğü

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yıllık “Türkiye’de e-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-Ticaret sektörü 2019 yılında, yüzde 39 büyüme ile 83,1 milyar liralık hacme ulaştı. 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 35 oldu.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından Deloitte Türkiye, SimilarWeb ve İnveon işbirliğinde hazırlanan ve Türkiye’de e-ticaret pazarındaki gelişmeleri uluslararası standartlara göre ölçümleyen “Türkiye e-Ticaret 2019 Pazar  Büyüklüğü” raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2019  yılında büyümesini sürdürerek yüzde 39 oranında artışla 83,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

83,1 milyar TL büyüklüğündeki e-ticaret pazarında Online Perakende 44,9 milyar TL’lik bir yer tutarak geçen seneye göre yüzde 43 büyüme gösterdi. Online Perakende segmentinde 30,8 milyar TL bir büyüklüğü sahip olan Sadece Online Perakende geçen seneye göre yüzde 48, 14,1 milyar TL’lik büyüklüğü sahip Çok Kanallı Online Perakende ise yüzde 32 büyüme gerçekleştirdi. Çok Kanallı Online Perakende segmentinde en fazla büyüme performansı sergileyen kategori yüzde 41 ile Diğer olurken, Sadece Online Perakende segmentinde en fazla büyümeyi yüzde 50 ile Pazaryerleri kategorisi gerçekleştirdi.

Türkiye e-ticaret Pazar Büyüklüğü raporuna göre 2015 ile 2019 yılları arasında kategoriler bazında büyüme oranları incelendiğinde ilk sırayı yüzde 38 ile Sadece Online Perakende alırken, söz konusu dört yıllık dönemde Tatil ve Seyahat yıllık yüzde 36, Online Yasal Bahis yıllık yüzde 33 oranında büyüdüler. Çok Kanallı Perakende son dört yılda ortalama yıllık yüzde 31 oranında büyüme kaydetti.

2019 yılında 83,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan e-ticaret pazarının yüzde 37’si 306 site ile Sadece Online Perakende, yüzde 36’sı 77 site ile Tatil ve Seyahat, yüzde 17’si 371 site ile Çok Kanallı Perakende, yüzde 10’u ise altı site ile
Online Yasal Bahis segmentlerinden oluşmaktadır. Rapora göre Türkiye genelinde 2018 yılında yüzde 5,3 olarak ölçülen online perakendenin toplam perakende içindeki payı 2019’da yüzde 6,2’ye yükselmiş bulunuyor. Aralarında Polonya, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın da bulunduğu gelişmekte olan ülkeler için online perakendenin toplam perakende içindeki payı ise yüzde 6,7. Türkiye’de aynı dönemde sabit genişbant penetrasyonu yüzde 16,3’ten yüzde 17,2’ye yükselirken, mobil genişbant penetrasyonu da yüzde 74,5’ten yüzde 76,8’e yükseldi.Faydalı buldunuz mu?