Analizler

Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları

2019 ilk 6 Ay Raporu

Türkiye’de toplam medya ve reklam yatırımları, 2019 yılı ilk altı ayda 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Medya ve Reklam Yatırımları Raporu bu yıl, gelişen teknoloji ve güncel sektör dinamiklerine en uygun hale getirmek adına yeni bir metodoloji ile hazırlandı. Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile hazırlayarak açıkladığı veriler bu yıl ilk kez bir araya getirildi.

Sektör derneklerinin bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte işbirliğiyle hazırladığı 2019 yılının ilk 6 ayının verilerine yer verilen Medya ve Reklam Yatırımları Raporu düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. 

Televizyon %48,1 pazar payı ile liderliğini korudu

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 ilk 6 Ay Raporu’na göre medya yatırımları 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre %3,8 düşerek 4.327 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların %25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1.080 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları ise ilk altı ayda 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da %48,1 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu %31,0 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada %9,1 ile açıkhava yer aldı. Yılın ilk altı ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı. Basın yatırımları %30,9 düşerek % 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2.083 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1.343 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

2019 yılının ilk altı ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımlar önemli ölçüde arttı. Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre %10,8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise %7 azaldı. Açıkhava yatırımları %1,8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları %5.1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema yatırımları söz konusu dönemde %8,2 arttı ve 55 milyon TL oldu. Radyonun toplam medya yatırımlarındaki payı %3,6 olurken sinemanın payı  %1,3’te kaldı.

2018 yılının aynı dönemine göre en fazla artışın yaşandığı dijital mecralarda toplam 1.343 milyon TL’lik yatırım içinde en fazla payı 773 milyon TL ile display aldı. Display’deki artış yüzde 10 olarak gerçekleşirken bu alanda gösterim/tıklama bazlı mecraların payı yüzde 68, videoların yüzde 24, native’in payı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Dijital mecra yatırımlarında display’i yüzde 12 artışla arama motoru, yüzde 8 artış ile ilanlar izledi. Bu yatırımların yüzde 18,5’ini sosyal medya, yüzde 59,5’ini mobil platform %67,7’sini programatik yatırımlar oluşturdu. Öte yandan ilk yarıda 395 milyon TL olarak gerçekleşen açıkhava medya yatırımlarının 45 milyon TL’sini %59 artışla dijital açıkhava, 59 milyon TL’sini yüzde 14 düşüşle büyük alan ve 291 milyon TL’sini %5 düşüşle reklam üniteleri yatırımları oluşturdu.

Faydalı buldunuz mu?