Görüşler

2015 Global CIO Araştırması

Artık her şirket teknoloji şirketine dönüşmüştür. CIO’lar verimi artırmanın ötesinde, aynı zamanda müşteri deneyimini, işlerin yapılma şeklini yeniden şekillendiriyor, hatta iş modellerinin altyapısını oluşturuyorlar. Bu rapor, CIO’lardan beklentileri ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri incelemektedir.

Deloitte CIO Programı’na katılmış yüzlerce Bilgi Teknolojileri (BT) lideriyle kazanılan tecrübelerle de desteklenen 2015 Global CIO Araştırması, dört önemli maddenin CIO’ların günümüzde ve gelecekte değer kattıkları alanı nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor: İş öncelikleri, liderlik ve yetenek, ilişkiler ve teknoloji yatırımları. Araştırma dünya genelinde 43 ülkeden 1.200’den fazla CIO ve BT yöneticileri ile yapılan anket ve röportajlar baz alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Günümüzde her şirket bir teknoloji şirketi haline gelmiştir. CIO’lar sadece verimi artırmaktan sorumlu değiller. Aynı zamanda müşteri deneyimini, işlerin yapılma şeklini yeniden şekillendiriyor, hatta iş modellerinin altyapısını oluşturuyorlar. Anket, küçük ve büyük şirketler, farklı sektörler ve coğrafyalar genelinde, CIO’ların yaptıkları işin merkeziyle doğrudan bağlantılı ortak iş öncelikleri olduğunu gösteriyor.    

Beş iş önceliği CIO’ların ajandasında öne çıkıyor

Dünya genelinde neredeyse bütün CIO’lar ilk beş iş önceliği konusunda hemfikir: performans, maliyet, müşteriler, inovasyon ve büyüme. Bu öncelikler endüstri, coğrafya ve şirket büyüklüğü ne olursa olsun tutarlı bir şekilde ortaya çıkıyor.    

Bugünün CIO’larından neler bekleniyor?

CIO’lar destek birimine liderlik etme görevinden, bir iş birimini yönetme görevine geçiş yapmış durumdalar. CIO’lar, iş liderlerinin, onlardan sadece şirket karlılığına destek olmalarının yanında büyümeyi de sağlayacak girişimlere katkı sağlamalarını ve hatta bu girişimleri tetiklemelerini beklediklerini belirtiyor. Birçok katılımcı iş performansı ve büyüme hedefleri ile BT maliyetlerini düşürme ve verimliliği arttırma gibi işleri bir arada yürüttüğünü bildiriyor.

Bugünün CIO’larının çok yönlü olması gerekiyor. Bir yandan iş stratejilerine katkı sağlarken bir yandan da gündelik operasyonların etkili bir şekilde ilerlediğinden emin olmalılar. Daha da önemlisi CIO’ların teknoloji zekâsına sahip olmanın yanında, şirketlere değişim sürecinde liderlik edebilecek cesarete ve inanca sahip olmaları da gerekiyor.  

Başarılı bir teknoloji liderinin sahip olması gereken yetkinlikler

Ankete katılan CIO’ların büyük çoğunluğu, 12 liderlik yetkinliğinden 6’sının görevlerinde başarılı olmak için büyük önem taşıdığına işaret ediyor: iç paydaşları etkileme, iletişim becerileri, stratejik iş önceliklerini anlayabilmek, yetenek yönetimi, teknoloji vizyonu ve liderliği ve karmaşık ve hızla değişen ortamları yönetebilme yeteneği. Aralarında en fazla yetkinlik açığının olduğu yetkinlikler ise, iç paydaşları etkileyebilme yeteneği, yetenek yönetimi, teknoloji vizyonu ve liderlik olarak ortaya çıkıyor. Bu farklar, CIO’ların “yönetim” yetkinliklerinde genel bir yeterliğe sahip olduğunu, ancak  “liderlik” yetkinliklerinde eksiklikler bulunduğuna işaret ediyor.  

Teknoloji öncelikleri ve yatırımlar

CIO’lar, analitik, iş zekâsı ve dijitali iki sene içerisinde iş dünyası üzerinde en önemli etkiye sahip olacak teknolojiler olarak adlandırıyor. Dünya genelinde her dört CIO’dan üçü, dijital ve analitik teknolojileri önümüzdeki iki sene içerisinde işleri üzerinde etkili olacak teknolojiler olarak belirtmiş durumda.    

CIO’ların günümüzde yarattığı değeri açıklayan üç farklı model

Rapor üç farklı CIO modelinin karakteristiğini inceliyor: güvenilir operatör, değişimi destekleyen CIO ve ortak iş yaratıcısı olarak CIO. Her biri, iş öncelikleri, liderlik ve yetenek, ilişkiler ve yatırımlar açısından farklılaşıyor. CIO’ların ilk olarak işin ihtiyaçlarını anlaması ve daha sonra bu ihtiyaçlara göre en uygun modeli uygulaması gerekiyor. Bu tek seferlik bir işlem değil. Bu dört ana madde değiştikçe ve geliştikçe, CIO’ların tercih ettikleri modellerin de değişmesi gerekiyor:  

·         Güvenilir operatörler, şirketleri içinde, maliyete, operasyonel verimliliğe ve performans güvenirliğine odaklanarak şirket içindeki operasyonel disiplini sağlarlar. Aynı zamanda destekleyici teknolojileri sağlar, iş dönüşümü çabalarını destekler ve iş stratejileri ile uyumlu bir şekilde hareket ederler. 

·         Değişimi destekleyen CIO’lar, teknoloji ile sağlanan iş dönüşümlerine ve değişim girişimlerine liderlik ederler. Aynı zamanda, iş stratejilerini desteklemek ve yeni çıkan teknolojilerin uygulanması için önemli miktarda zaman ayırırlar.  

·         Ortak iş yaratıcısı olarak CIO’lar, zamanlarının çoğunu iş stratejileri geliştirmek ve bu stratejilerin ekili bir şekilde uygulanabilmesi için şirketlerinin içinde değişimi mümkün kılmak için kullanırlar. 

2015 Global CIO Araştırması
Faydalı buldunuz mu?