Smartphones TMT 2015

Görüşler

Öngör, hisset ve tepki ver

İnternete bağlı kamu kuruluşları ve Nesnelerin İnterneti

Firmalar gibi kamu kuruluşları da giderek karmaşıklaşan bir ortamda kaliteli hizmetler sunmaya çabalıyor. Kamu sektörü, vatandaşlar için yeni değer yaratmak, yetkinlikler geliştirmek, süreçlerini gözden geçirmek ve iş ortaklarının katılımını sağlamak için Nesnelerin İnterneti’ni uygulama yollarını arıyor.

Kamu kuruluşlarındaki Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları

“Nesnelerin interneti ev ve araç otomasyonu veya güvenlik sistemleri gibi cihazların internet ile kontrol edilmesi ile ilgiliyse, o zaman kamu kuruluşlarının hizmet sunan herhangi bir birimi ile nasıl bir ilgisi olabilir?” Tıpkı 2014’te GovLoop araştırmasındaki bir katılımcının belirttiği gibi, birçok insan IoT’nin kamu kuruluşlarıyla olan ilişkisini merak ediyor. Bilgi toplayarak ve analiz yaparak değer yaratma, birçok kamu kuruluşunun misyonunun merkezine oturuyor. Nesnelerin İnterneti, hem kamu kuruluşlarının gerçek zamanlı ve belirli durumlara özgü hizmet sunmasına yardım ederek, hem de kamu personeli, programları ve politikalarının görev zorluklarının ne kadar etkin bir şekilde üstesinden geldikleriyle ilgili daha iyi bilgi toplayarak sağladıkları değeri artırabilirler.

Raporda, birkaç temel kamu sektörü alanındaki IoT uygulamalarının etkileri incelenerek, bu yeni araçların işleri yeniden tanımlayabileceği üç yeni yöntem öne sürülmektedir.

·         Rutin görevleri ortadan kaldırın: Öğretmenler zamanlarını sınıf içi prosedürlerden kişisel eğitime kaydırıyor.

·         Yetkinlikleri zenginleştirin: Kamu güvenlik görevlileri acil durumlara karşı daha hızlı ve proaktif bir şekilde cevap veriyor.

·         İş ortaklarını işe dahil edin: Yerel yönetimler suyun korunması ve güvenliği için bir ekosistem oluşturuyorlar.

Vizyonu gerçeğe çevirmek

Bir şey kesin: IoT’ye karşı bekle ve gör tutumunu benimseyen kamu kuruluşlarının, bu yeni gerçeklikte etkili ve yeterli hizmet sunmak için gereken güveni oluşturmada, uzmanlık geliştirmede ve vatandaşların yeni teknolojilerin kendilerini nasıl etkileyeceği konusundaki endişelerini ortadan kaldırmada başarılı olması pek mümkün gözükmüyor. IoT teknolojilerinin potansiyelinden faydalanmaya hazır kamu sektörü liderleri, kendilerine zorluk yaratan belirli görevleri tespit ederek işe başlayabilir ve daha fazla ve iyi bilginin, gerçek zamanlı analizlerin veya otomatik olarak alınan aksiyonların bu zorlukları çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini analiz edebilirler. Kamu kuruluşları somut problemleri çözerek, yeni faydalar yaratabilmek için teknik, organizasyonel ve yetenek konusundaki gerekli değişiklikleri daha etkin bir şekilde tespit edebilir ve işe yarayanları ise ölçeklendirebilirler. 

İnternete bağlı kamu kuruluşları ve Nesnelerin İnterneti
Faydalı buldunuz mu?