Görüşler

Ulusal Genişbant Planı

Türkiye’nin Genişbant Hedeflerine Ulaşması Yolunda Öneriler

Deloitte ve YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) tarafından hazırlanan ‘Ulusal Geniş Bant Planı: Türkiye’nin Genişbant Hedeflerine Ulaşması Yönünde Öneriler’ çalışmasının ana amacı; Türkiye’deki genişbant internet pazarının mevcut durumunu değerlendirerek Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan ulusal genişbant hedeflerine ulaşabilmek için atılması gereken adımların ortaya koyulması ve bu çerçevede hazırlanacak olan Ulusal Genişbant Planı’na bir katkı sağlanmasıdır.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda ulusal genişbant stratejisinin hazırlanmasına, bu stratejide 2018 yılı için genişbant hedeflerinin belirlenmesine ve nasıl hayata geçirileceğinin detaylandırılması gerektiğine yer verilmiştir. Öne çıkan bazı hedefler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Genişbant abone yoğunluğu, mobil dâhil, %70 olacaktır. (abone sayısının nüfusa oranı)

Fiber abone sayısı 4 milyona ulaşacaktır.

Alternatif DSL işletmecilerinin sabit genişbant pazar payları %25 olacaktır.

Genişbant erişim maliyetlerinin kişi başı milli gelire oranı %1 olacaktır.

LTE abone sayısı 10 milyon olacaktır.

2018 hedeflerine ulaşma yolunda genişbant arz ve talebini arttırmaya yönelik çeşitli gelişim alanları bulunmaktadır. Bu gelişim alanlarına yönelik aksiyon önerileri bu çalışmada listelenmiştir. Bu görüşlerin, hazırlanacak olan ulusal genişbant planına yön belirleyici bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Ulusal Genişbant Planı
Faydalı buldunuz mu?