Görüşler

Teknoloji Trendleri 2015

İş süreçlerinin ve BT’nin entegrasyonu

Bu sene altıncısı yayınlanan Deloitte’un Teknoloji Trendleri 2015 raporunda, şirketlerin müşterileri ile iletişimlerini, işlerin yapılış şekillerini, pazarın ve sektörlerin gelişimini değiştirecek potansiyel trendlere yer verilmektedir.

Köklü teknolojik değişimlerden faydalanmak, iş stratejilerini belirlemek ve olası dönüşüm fırsatlarını değerlendirebilmek için üst düzey yöneticilerin (C seviyesi) ve bilgi sistemleri yöneticilerinin (CIO) işbirliği yapış şekillerinde temel bir dönüşüm yaşanmaktadır.

Bu sene altıncısı yayınlanan Teknoloji Trendleri raporunda şirketlerin müşteriler ile iletişimlerini, işlerin yapılış şekillerini, pazarın ve sektörlerin gelişimini değiştirecek potansiyel trendlere yer verilmektedir. 

Teknoloji Trendleri 2015

Entegrasyon yöneticisi olarak CIO

Teknolojinin mevcut iş modellerini değiştirmesi ve yeni iş modellerine yol açması sonucu CIO’ların görevleri ana misyonları entegrasyon olacak şekilde giderek gelişmektedir. CIO’ların bugünün operasyonal gerçekleri ile geleceğin ihtiyaçlarını dengeleyerek gelişen teknolojiyi iş modellerine uyarlamaları gerekmektedir. CIO’ların sorumluluklarını tüm kurumu kapsayacak şekilde görerek, dijital, analitik ve bulut gibi kritik alanlarda departmanlarda ya da fonksiyonlarda tekrar eden, çelişki yaratan ve riskli yatırımların yapılmamasını garanti etmesi gerekmektedir.

Fırsatların ve zorlukların sürekli değiştiği bu dönemde her ne kadar dijital, veri ve inovasyon alanlarında yeni üst seviye pozisyonlar ortaya çıksa da, CIO’lar hem bağlayıcı hem de bilgi sistemleri konusunda birçok insiyatifi tetikleyen bir role sahip olmalıdır. 

Uygulama programlama arayüzü

Uygulama programlama arayüzü, (UPA) bir geliştirme tekniği olmaktan çok artık bir iş modeli aracı ve yönetim kurullarında dikkate alınan bir konu haline gelmiştir. Mevcut servislerin erişimini genişleten ve yeni gelir akışları sağlayan UPA’lar ile şirketin temel varlıkları tekrar kullanılabilir, paylaşılabilir ve paraya çevrilir hale getirilebilir. UPA’ler geçmişten kalan ve 3. parti sistem ve verileri içeren potansiyel kompleks bir teknik ayak izinin üstüne inşa edilen bir ürün gibi yönetilmelidir.

Çevresel zekâ

Sensörlerin ve bağlantılı cihazların muazzam büyümesiyle ortaya çıkan fırsatlar oldukça fazla – hem evde hem kurumsal alanlarda hem de dünya genelinde. Bu fırsatların iş dünyasında etki yaratmasını sağlamak, bir amaca hizmet edecek şekilde akıllı parçaları iş analitiği, güvenlik, veri ve entegrasyon platformları ile bir araya getirerek birbirinden farklı parçaların beraber sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak şekilde odaklanmayı gerektirir. Çevresel zekâ, nesnelerin internetinin çalışmasını sağlayacak sensörlerin, cihazların, zekânın arka planını oluşturur.

 

Boyutlu pazarlama

Pazarlama son 5 yılda oldukça gelişti. Dijital olarak birbirine bağlı müşterilerin gelişmesi, “ilişkiler” ve “işlemler” arasındaki dinamikteki dramatik değişimi de yansıtır şekilde pazarlamanın merkezinde yerini alıyor. CMO’lar ve CIO’lar pazarlama otomasyonu, yeni nesil çoklu kanal yaklaşımları, içerik geliştirme, müşteri analitiği ve ticaret inisiyatiflere yatırım yaptıkça pazarlama için yeni bir vizyon ortaya çıkıyor. Ancak pazarlamanın yeni çağı beraberinde müşteri ilişkileri, bağlanabilirlik, veri ve iç görü alanlarında yeni zorluklar getirebilir.

 

Yazılım tanımlı her şey

Dijital, analitik ve bulut gibi konulara duyulan yoğun ilgi nedeniyle altyapıda ve operasyonlarda sağlanan gelişimler kolayca gözden kaçabilir. Bütün işletim ortamı – sunucular, bellek ve ağ -  artık sanallaştırılabilir ve otomatik hale getirilebilir. Geleceğin veri merkezi sadece maliyet azaltımı potansiyelini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda teknoloji ayak izlerinin tedariği, dağıtımı ve bakımı anlamında karmaşıklığı azaltmakta,  hızı ise dramatik bir şekilde artırmaktadır. Yazılım-tanımlı her şey altyapı yatırımlarını artırabilir.

 

Temel rönesans

Şirketler hem satın aldıkları hem kendi kurdukları tüm temel sistemlere büyük yatırımlar yapmaktadır. İşin kalbini oluşturmanın yanı sıra, bu varlıklar büyümenin ve yeni servis geliştirmenin temelini oluşturabilir ve bunu standardize veri ve otomatik iş süreçlerine dayanarak yaparlar. Bu amaçla, birçok şirket teknik borçlarını kapatmak için sistemlerini modernize etmekte, yeni çözümler oluşturarak ölçek ve performans engellerini kaldırmakta ve eski altyapılarını genişleterek yeni inovatif hizmetlerin ve ürünlerin gelişimini desteklemektedir.

Zekânın güçlendirilmesi

Analitik teknikler giderek daha karmaşık bir hale gelmekte ve şirketler giderek büyüyen ve karmaşıklaşan veri setleri için makine öğrenimi ve geleceğe dönük tahminleme modellerini uygulamaktadır. Yapay zekâ artık iş hayatının bir gerçeği haline gelmiştir. Bu uygulama umut verici olup çalışanların yerine geçmeden onların yetkinliklerinin artmasını sağlamaktadır. İleri analitik; bireysel olarak kişinin bilgisinin zenginleştirilmesi amacıyla etki yaratacak noktalarda entegre bir şekilde uygulandığında, iş zekâmızı daha etkin kararlar alabilecek şekilde geliştirebilir.

 

Geleceğin BT çalışanı

Teknik yetenek azlığı birçok farklı endüstride önemli bir sorun teşkil ederken, bazı şirketler birden fazla cephede yetenek boşluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Eski teknolojiler konusunda becerikli iş gücü artık emekli olmakta ve şirketler yeni çıkan teknolojiler için gerekli yeteneklere sahip çalışanlar bulmak için çabalamaktadır. Bu zorluklarla başa çıkabilmek için şirketlerin bugünkülerden farklı huylara, teşviklere ve yeteneklere sahip geleceğin BT çalışanlarına ihtiyacı var.

 

Üssel büyüyen teknolojiler

Üssel büyüyen teknolojilerin hızla büyümesinin önemli etkileri var. Kuantum bilgisayarlar, yapay zekâ, robot teknolojileri, katkısal üretim, sentetik veya endüstriyel biyoloji gibi güçlü teknolojiler, tarihsel olarak kendi endüstrilerinde hâkim bir konuma sahip şirketler için yeni ve köklü rekabetçi risklerin ve fırsatların önünü açmaktadır. Bu yılki Teknoloji Trendleri raporu üssel büyüyen teknolojileri tartışarak konu hakkında farkındalık oluşturmakta ve bu teknolojilerin gelişimi ve potansiyel etkileri hakkında yeni bilgiler sunmaktadır.

The fusion of business and IT

Faydalı buldunuz mu?