Görüşler

Teknoloji ve İnsan: İstihdam yaratan makine

Deloitte ekonomistleri Ian Stewart, Debapratim De ve Alex Cole geçtiğimiz 144 yıla ait istihdam verilerini inceleyerek teknolojik gelişmelerin İngiltere ve Galler bölgesinde istihdam üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu değerlendirmiştir.

Deloitte ekonomistleri Ian Stewart, Debapratim De ve Alex Cole geçtiğimiz 144 yıla ait istihdam verilerini inceleyerek teknolojik gelişmelerin İngiltere ve Galler bölgesinde istihdam üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu değerlendirmiştir.

Önemli bulgular

  • Teknoloji son 144 yılda ortadan kaldırdığı iş olanaklarına kıyasla daha fazla iş fırsatı yaratmıştır.
  • Teknoloji bizi sıkıcı, tekrarlı ve tehlikeli işleri yapmaktan kurtarmıştır. Bu değişimin yaşandığı ilk önemli sektör tarım sektörüdür. 1871’de tarım sektörü İngiltere ve Galler’deki işgücünün %6,6’sını oluştururken, bugün bu rakam %95’lik bir azalma ile %0,2’ye gerilemiştir.
  • Genel olarak, teknolojik inovasyon sonucunda daha az insan kas gücü gerektiren işlerde kullanılmaya başlanmış ve daha fazla insan başkalarının bakımına/sağlığına yönelik işlerde çalışmaya başlamıştır. 1871’deki nüfus sayımına göre işgücünün sadece %1,1’i insanların bakımıyla/sağlığıyla ilgili işlerde çalışırken, 2011’de, bu tür mesleklerde çalışanlar İngiltere ve Galler’deki işgücünün neredeyse çeyreğini oluşturmaya başlamıştır.
  • Teknoloji ilaç, muhasebe ve profesyonel hizmetler gibi bilgiye dayalı sektörlerdeki istihdamı artırmıştır.
  • Son olarak, teknoloji, temel ihtiyaçların fiyatlarını düşürmüş, net gelirleri artırmış ve yeni iş olanakları ve talep yaratmıştır. 1871’de her 1.793 İngiliz ve Galler vatandaşına sadece bir tane kuaför düşerken, bugün 287 vatandaşa bir kuaför düşmektedir.

Sürücüsüz araçların, self servis ödeme kasaları ve telefon bankacılığının olduğu bir dünyada insanların işleri olacak mı?

Teknolojik inovasyonun istihdam üzerindeki etkilerini anlamak ve tarihsel bir inceleme yapabilmek için İngiltere ve Galler’de 1871’de yapılan nüfus sayımı verileri incelenmiştir. Verilere göre teknoloji son 144 yılda yok ettiği işlere kıyasla daha fazla iş olanağı yaratmıştır. Aynı zamanda, geçmişte, teknolojinin istihdamı etkilediği dört farklı grup tanımlanmıştır. 

Teknoloji hakkındaki tartışmanın, eğitimden eşitsizliğe, üretkenlikten istihdama birçok farklı boyutu bulunmaktadır. Bu rapor kapsamında yapılan analiz sadece istihdam üzerine yoğunlaşmaktadır.

Rapora göre teknolojinin istihdamı artırmaktaki rolü genellikle daha göze çarpan yıkıcı etkileri nedeniyle görmezden geliniyor. Geçtiğimiz 144 yıl gösteriyor ki, makineler insanların yerini aldığında, aslında, büyüme hızlanıyor ve zamanla istihdam artıyor. Gerçekten de, teknolojik değişimin istihdam yarattığını ve iş olanaklarını yok etmediğini anlamak için İngiltere’nin istihdam rakamlarına bakmak yeterli, 1871’den beri İngiltere’de istihdam oranı iki katına çıkmıştır.     

Ancak, teknolojik değişim politika zorluklarını beraberinde getirmektedir. Eğer teknolojinin kullanılma hızı artarsa, toplumun kendini daha yüksek seviyelerde bir teknolojik işsizliğe hazırlaması gerekmektedir. Ve giderek artan bir şekilde, değişimin yüksek eğitim seviyesini ve yetkinlikleri ödüllendirdiği göz önünde bulundurulursa, gelir eşitsizliği giderek artabilir. Teknolojideki hızlı ilerleme, öğrenim, eğitim ve gelir dağılımı gibi konuların önümüzdeki senelerde de politika tartışmalarının merkezinde kalacağı anlamına gelmektedir. 

Teknoloji ve İnsan: İstihdam yaratan makine
Faydalı buldunuz mu?