Görüşler

Dijital Çağda CIO’ların çifte rolü

Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim bilişim teknolojileri birimleri için yeni zorluklar yaratmaktadır. Yeni teknolojilerin geleneksel bilgi teknolojileri için yarattığı yeni zorlukların başında düşük maliyetli ama güvenli bir altyapı üzerine bilgi sistemlerini oluşturmak ve entegre etmek gibi zorluklar yer almaktadır. Bu zorluklar bir yandan da CIO’lar için bulut bilişime, mobil analitiğe ve sosyal teknolojilere yatırım yaparak, strateji ve inovasyonu etkili yönetme ve gelir artışını sağlama fırsatları da yakalamaktadırlar. Dolayısıyla bugünün CIO’larının çift yönlü bir rolü bulunmaktadır: hem teknoloji inşa etmek hem de etkili yönetim yapmak.

Öne çıkan başlıklar:
  • Bulut bilişim, geleneksel bilgi teknolojileri harcamalarından beş kat daha hızlı yayılmaktadır.
  • Şirketler 2013 yılında küresel olarak 30 milyar doları büyük veri teknolojisi ve hizmetlerine harcamıştır.  
  • Önde gelen CIO’lar rollerini şu şekilde tanımlamaktadır: “hayal gücü”, “yenilikçiliğin öncüsü,” ve “gelir yaratıcı CIO”
  • CIO’ların yüzde 70’si bir gün CEO olmak istemektedir.
  • CIO’ların yarısı dijital teknolojilerin getirdikleri ile başa çıkmakta zorlanmaktadır.
Dijital Çağda CIO’ların çifte rolü
Faydalı buldunuz mu?