Smartphones TMT 2015

Görüşler

Dijital DNA’nızı inşa edin

Dijital liderlerden dersler

Dijital çağda şirketler rekabetçi kalabilmek adına, yeni iş kanalları geliştirmek ve onlardan yararlanmak için gereken dijital yetkinlikleri değerlendirmek ve inşa etmek zorundalar. Ancak, bu yolculuğun neresinde olursanız olun, dijital dönüşüm kolay bir süreç değil.

 “Dijital DNA‘nızı inşa etmek: Dijital liderlerden dersler” raporu dünyanın en çok tanınan markalarının liderleriyle yapılan birebir ve grup görüşmelerine ve Deloitte Dijital ve Deloitte İnsan Kaynakları danışmanlarının iç görülerine dayanılarak hazırlanmıştır. Rapor şirketlere dijital olgunluk seviyelerini ölçmede ve dijital dönüşüm yolculuğunu yetenek perspektifinden tamamlamalarına yardımcı olacak bir araç sağlamayı amaçlamaktadır.

Rapor, dijital olgunluk seviyelerini geliştirmek isteyen şirketlerin göz önünde bulundurması gereken üç ana faktörü incelemektedir: Liderlik, yetenek yönetimi ve organizasyonel tasarım.

Liderlik

Bazı geleneksel liderlik özellikleri dijital çağda başarılı olabilmek için hala kritik bir öneme sahiptir. Ancak yeni düşünce yapısı ve davranışlarla, dijital bilgi ve becerilerin dinamik kombinasyonlarını gerektiren diğer bazı yetkinlikler de gerekmektedir.  

Rapor, Facebook, Marks & Spencer ve Evening Standard şirketlerindeki liderlerin, dijital kültürü organizasyon yapılarına entegre etmek için neler yaptıklarını ortaya koymaktadır.

Yetenek

Yetenekleri bulmak, geliştirmek ve elde tutabilmek, dijital stratejilerin başarısını etkileyebilecek önemli bir zorluktur. Yeni kurulan şirketlerden, çok uluslu şirketlere, bütün şirketler dijital yetenekleri devamlı bir şekilde çeken ve onları dâhil eden ortamlar yaratabilmek için değişime uyum sağlamaya her zaman hazır olmalıdırlar. 

Rapor, British Airways, Barclays ve Deloitte Digital şirketlerinin işbirliğine dayalı kültürleri nasıl teşvik ettiklerini ve en doğru dijital yetenekleri kuruma nasıl çektiklerini ortaya koymaktadır.

 

Organizasyonel Tasarım

Genellikle, dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek için yola çıkan şirketler, gerekli yetkinlikler, nasıl yapılandırıldıkları ve bu yetkinlikleri yönetebilmek için gerekli mekanizmalar ile tanımlanan organizasyonel tasarımın dört evresinden geçerler.   

Organizasyonel tasarımın dört evresini gerçekleştirmek bütün şirketlerin yararına olmasa da, zaman içinde farklı tasarımları ve modelleri benimsemiş şirketlerden öğrenebileceklerimiz olabilir.

Rapor Alliance Boots ve We Are Social şirketlerindeki liderlerin neden organizasyonlarında, ekiplerin içine dijitali aşıladıklarını incelemektedir.   

Dijital DNA’nızı inşa edin
Faydalı buldunuz mu?