Hizmetlerimiz

Bilgi Teknolojileri Strateji Hizmetleri

Daha fazlasını keşfedin

Servislerimiz

Zengin bir içerik ve dinamik bir yapıya sahip olan muhasebe, vergi ve hukuk mevzuatlarının getirdiği Deloitte, kurumların bilgi teknolojisi (BT) yöneticilerine danışmanlarının bilgi birikimi ve deneyimi ile desteklenen komple bir hizmet ve yaklaşım seti sunmaktadır. Sektör deneyimi, fonksiyonel iş gereksinimlerine hâkimiyet, yönetim kapasitesi, uluslararası kapasite ve teknik derinlik ile birleştirerek aşağıdaki alanlarda hizmetler sunulmaktadır:

  • BT Stratejisi ve Planlama: Değişen piyasa koşulları ve yeni fırsatların sürekli değerlendirilebilmesi için iş ve bilgi teknolojisi stratejilerinin geliştirilmesi, güncellenmesi ve entegre edilmesi.
  • BT Değer Yönetimi: Müşterilerimizin BT fonksiyonlarını bağımsız bir işletme gibi çalıştırabilmeleri için gerekli süreç ve araçlar ile desteklenmesi.
  • BT Dönüşümü: Müşterilerimize Bilgi Teknolojilerindeki vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli teknoloji operasyonları ve organizasyonlarındaki yeniden yapılandırmalarda yön gösterilmesi.
  • BT Kaynak Kullanımı: Mevcut iç ve dış kaynak kullanımının maliyet yapıları ve hizmet seviyelerinin incelenerek, maliyeti ve hizmet seviyesini iç düzenlemeler, tedarikçi seçimi, sözleşme yönetimi gibi yöntemler aracılığı ile iyileştirebilecek alternatiflerin değerlendirilmesi.
  • BT Mevcut Durum Değerlendirmesi: Mevcut BT yapısının geniş bir perspektiften ve çok çeşitli bilgi teknolojisi disiplinleri açılarından güçlü yanlarını ve risklerinin değerlendirilmesi.
  • BT Üst Düzey Yapılandırması: BT strateji ve planlarının oluşturulması, insiyatiflerin geliştirilmesi, uygulanması ve BT operasyonlarının izlenmesi; riski minimize ve kazancı maksimize edecek, bugüne ve geleceğe değer yaratacak şekilde kurumsallaştırmaya destek sağlanması

Güçlü ve Esnek Araçlarımız

Profesyonel ekiplerimiz projeleri hızlandırmak ve kalitelerini artırmak için geniş bir araç, model, yöntem, yönetim ve tanı çerçevesinden faydalanmaktadır. Güçlü ve bir o kadar da esnek olan bu metodoloji ve araçlar, projelere hızlı giriş için somut bir altyapı oluşturmakta, kurum ve durumlara göre özelleştirilebilmektedir. Araçlarımızdan bazıları:

CIO Management FrameworkTM: Büyük kurumlarda BT projelerinde ve operasyonlarında gereksinim duyulan kilit disiplinleri, süreçleri, organizasyon yapıları, performans kriterleri ve araçları içermektedir.

Enterprise Value Map (Kurum Değer Haritası): Hissedara sağlanan değer ile şirketlerin bunu iyileştirmek için alabileceği aksiyonlar arasında pratik bağlantıları ortaya koyan ilişki haritasıdır.