İletişim

Burç Seven, Ortak

Denetim Hizmetleri

Burç Seven, Ortak

Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri ortağı olarak görev yapan Burç Seven Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve bu mevzuatlara uygun yapılan denetim çalışmalarında on yedi yıllık tecrübeye sahiptir. Amerika ve Avrupa kökenli çokuluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen hizmetleri yöneten Burç Seven SMMM ve CPA sertifikaları sahibidir.

Burç Seven, Ortak