İletişim

Cem Yılmaz, Ortak

Kamu Endüstrisi Lideri

Cem Yılmaz, Ortak

Cem Yılmaz, 20 yılın üzerinde bir süredir, ağırlıklı olarak kamu ve enerji endüstrilerinde strateji geliştirme, kurumsal dönüşüm, satın alma ve birleşmeler sonrası yeniden yapılandırma gibi projelerin içerisinde yer almaktadır. Kurumların strateji, mevzuat, süreç, organizasyon, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri tasarımları ve yapılandırılmaları alanlarında yetkinlik sahibidir. Halihazırda Cem Yılmaz, Deloitte Türkiye'de Kamu Endüstrisi Lideriği görevlerini yürütmektedir.

Cem Yılmaz, Ortak