İletişim

Elif Düşmez Tek, Ortak

Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri

Elif Düşmez Tek, Ortak

2004’ten beri Deloitte ailesinde yer alan Elif Düşmez Tek, Deloitte Danışmanlık’ta Şirket Ortağı ve Deloitte Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri olarak görev yapmaktadır. Enerji sektörü geçmişi Deloitte öncesine dayanan Elif, Türkiye elektrik ve doğal gaz sektörlerinin liberalizasyonu sürecinde aralarında Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi Projesi ve EPİAŞ’ın kuruluş projesi de olan kilit sektörel dönüşüm projelerinde ve ulusal ve uluslararası özel sektör oyuncularının enerji sektörü yatırımlarına yön veren strateji belirleme ve birleşme ve satın alma projelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Kilit yetkinlikleri arasında organize elektrik ve doğal gaz piyasa yerlerinin tasarımı ve hayata geçirilmesi, elektrik ve doğal gaz tarife ve fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, enerji sektöründe AB müktesebatı ile uyum, Türkiye elektrik ve doğal gaz piyasası simülasyonları, enerji arz ve talep planlama, şirket birleşme ve satın almaları sonrası hedef operasyon modeli tasarımı ve şirket dönüşümleri yer almaktadır. Yakın zamanda, şirketlerin dönüşüm gündemlerinde strateji ve iş tasarımı alanlarında farklı sektörlerdeki müşterilerine hizmet vermektedir.

Elif, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Elif Düşmez Tek, Ortak