İletişim

Gökhan Arıksoy, Ortak

Teknoloji Hizmetleri Lideri

Gökhan Arıksoy, Ortak

Elektronik Mühendisi olan Arıksoy, 1993 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında Siemens, SAP ve Software AG gibi şirketlerde ülke müdürü, ülke satış direktörü, satış yöneticiliği gibi farklı rollerde önemli deneyimler kazanmıştır. Son olarak, bir yazılım ve danışmanlık şirketinin CEO görevini yürütmüş ve bankacılık, tüketici finansmanı, sigortacılık, hayat ve emeklilik, telekomünikasyon, hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde büyük ölçekli projeler gerçekleştirmiştir.

Gökhan Arıksoy, iş süreçleri modelleme ve servis odaklı mimari, büyük veri ve iş analitikleri, insan kaynakları ve kurumsal performans yönetimi, ana bankacılık ve sigortacılık konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir.

2016 yılından bu yana Harvard Business Review’de Blogger olmanın yanı sıra, xTRlarge’da ağırlıklı olarak Endüstri 4.0, blok zinciri, yapay zeka, makine öğrenme, derin öğrenme konulu yazılar yazmakta olan Arıksoy aynı zamanda TUSİAD üyesidir. 2018 yılında teknoloji lideri ve danışmanlık ortağı olarak Deloitte Türkiye bünyesine katılmıştır.

Gökhan Arıksoy, Ortak