İletişim

Hakan Erten

İnovasyon Lideri

Hakan Erten

Hakan Erten, Deloitte Türkiye’ye 2000 yılında katılmıştır. Deloitte Küresel Değişim Programı kapsamında Ekim 2004-Mayıs 2006 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Miami ofisinde 18 ay süreyle çalışmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“US GAAP”) ve Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun yapılan denetim çalışmalarında tecrübe sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim projelerini yönetmektedir.

Deloitte Türkiye’nin ortaklarından biri olan Hakan, çok uluslu şirketlerin mali danışmanlığı ve denetiminde önemli deneyime sahiptir. Hakan, ayrıca, kurumsal inovasyon ekosistemleri ve Türkiye’de kurulmuş startup ve hızlandırma programlarıyla ilişkilerden sorumludur ve bu kapsamda Deloitte Türkiye’nin inovasyon lideri olarak görev yapmaktadır.

2009 yılından bu yana, çeşitli kurumlarda muhasebe ve denetim üzerine dersler vermektedir. Uluslararası Suistimal İnceleme Derneği Kurucu Üyesi, Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü ve Türkiye Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir.

Hakan Erten