İletişim

Hakan Erten

İnovasyon Lideri

Hakan Erten

Hakan Erten, Deloitte Türkiye’ye 2000 yılında katılmıştır. Deloitte Küresel Değişim Programı kapsamında Ekim 2004-Mayıs 2006 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Miami ofisinde 18 ay süreyle çalışmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“US GAAP”) ve Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun yapılan denetim çalışmalarında tecrübe sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim projelerini yönetmektedir.

Deloitte Türkiye İnovasyon Lideri olarak görev yapmakta olup, denetimde yenilikçi yaklaşımların uygulanması konusunda çalışmaları koordine etmektedir. Ağırlıklı olarak holding şirketlerinin denetiminin yanı sıra, enerji, tüketim ve gayrimenkul endüstrilerinde tecrübesi bulunmaktadır.

2009 yılından bu yana, çeşitli kurumlarda muhasebe ve denetim üzerine dersler vermektedir. Uluslararası Suistimal İnceleme Derneği Kurucu Üyesi, Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü ve Türkiye Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir.

Hakan Erten