İletişim

Güler Hülya Yılmaz, Ortak

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri Lideri

Güler Hülya Yılmaz, Ortak

1993 yılında Deloitte Vergi Hizmetleri Bölümüne katılan ve 23 yıldan fazla mesleki tecrübesi bulunan Güler Hülya Yılmaz 2006’dan beri YMM / Ortak ve Deloitte Türkiye Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri lideri olarak sağlık ve ilaç, enerji, üretim, hizmet, hızlı tüketim, kimya, ve telekomünikasyon sektörleri ağırlıklı olmak üzere uluslararası firmalara vergi danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kendisi aynı zamanda Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi liderliği görevini yürütmektedir

Güler Hülya Yılmaz, Ortak