İletişim

İlksen Keleş, Ortak

Süreç Yönetim Çözümleri

İlksen Keleş, Ortak

2009 yılında Deloitte’a katılan İlksen Keleş, İstanbul Universitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Oncesinde pek cok multinational firmaların SSC(Shared Service Center)‘da hizmet vermiştir. Ana uzmanlık alanı, ERP implementasyon, lokalizasyon işleridir. Türk vergi sistemi, Türk Muhasebe standartları, Uluslararası muhasebe standartları, Bordro hesaplamaları, SGK mevzuatı, İş hukuku, İK süreçlerinin kontrolü konularında uzmanlık kazanmıştır. İlksen Keles, halihazırda BPS Bordro Lideri, Vergi İnovasyon Lideri ve BPS Teknoloji Hizmetleri liderliği görevlerini yürütmektedir.

İlksen Keleş, Ortak