İletişim

Itır Soğancılar Gülüm, Direktör

Risk Danışmanlığı

Itır Soğancılar Gülüm, Direktör

Itır Soğancılar Gülüm, Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Bölümü çatısı altında İş Riski Hizmetleri Direktörüdür. Üretim, tüketici işleri, finansal hizmetler, telekomünikasyon, inşaat ve sağlık gibi farklı sektörlerde kurumsal yönetim, aile anayasasının hazırlanması, kurumsal risk yönetimi, risk odaklı iç denetim, iç kontrol değerlendirmesi, iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının yeniden yapılandırılması, iç denetim fonksiyonunun kalite güvence değerlendirmesi, BDDK bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi, Sarbanes-Oxley projelerini yönetmektedir. Ayrıca Deloitte Academy bünyesinde İç Denetçiler için Temel Uygulama Yaklaşımları, Yöneticiler için İç Denetim Faaliyetlerinin Etkin Yönetimi, İşletmelerde Yapılan Suistimaller, Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi ile Kurumsal Risk Yönetimi başlıklı konularda eğitimler vermektedir. Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasına ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ruhsatına sahiptir.

Itır Soğancılar Gülüm, Direktör