İletişim

Mine İzmirli, Kıdemli Müdür

Risk Danışmanlığı

Mine İzmirli, Kıdemli Müdür

Mine İzmirli, 2007 yılında başladığı çevre kaynakları yönetimi ve kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki kariyerinde 15 yıllık deneyime sahiptir. STK’lar ve Türkiye’nin önde gelen Bankalarının da aralarında bulunduğu kurumlara sürdürülebilirlik alanında Savunuculuk Koordinatörü, Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı ve İş Geliştirme Direktörü olarak hizmet verdikten sonra 2013 yılından bu yana Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Executive MBA ve  Professional MBA programlarında Integrating Sustainability Management into Business Strategy ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Çevresel Planlama ve Etki Yönetimi derslerini verdi.

Mine İzmirli, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı bölümünde Sürdürülebilirlik Hizmetlerinden sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışmaktadır. Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın sektörlere entegre edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ana akımsallaştırılması, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığı, işletmelerde düşük karbon dönüşümü, kurumsal ÇSY performansının izlenmesi-geliştirilmesi-raporlanması konusunda projeler yürütmektedir.

Mine İzmirli, Kıdemli Müdür