İletişim

Niyazi Çömez, Ortak

Vergi Hizmetleri

Niyazi Çömez, Ortak

Niyazi Çömez iş yaşamına 1985 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlamıştır. Baş Hesap Uzmanı olarak aynı Kurulda görev yapmakta iken 1997 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Çömez, 1999 Eylül sonu itibariyle görevinden ayrılarak Deloitte Türkiye’ye katılmıştır. 

Yurt dışındaki OECD Eğitim Merkezleri ile aynı Kurumun Ankara’daki eğitim merkezinde öğreticilik yapmıştır. Gelirler Genel Müdürlüğündeki göreviyle ilgili pek çok uluslararası toplantıya katılan Çömez, görevden ayrılana dek OECD bünyesindeki “Zararlı Vergi Rekabetinin Önlenmesi” ve “Transfer Fiyatlandırması” konularında oluşturulan çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etmiştir.

Halen Vergi Konseyi, TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu ve Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği Vergi Çalışma Grubunun aktif bir üyesi olan Çömez, mesleğiyle ilgili bilgi birikimi ve uzmanlığıyla bu grupların yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarına da katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Niyazi Çömez, Ortak