İletişim

Özgür Öney, Ortak

Deloitte Private Lideri

Özgür Öney, Ortak

Özgür Öney kariyerine 2004 yılında denetim asistanı olarak başlamıştır. Görevine 2008 -2010 yılları arasında Kanada Toronto ofisinde devam etmiş ve telekom, teknoloji, medya, üretim ve hizmet sektöründeki kuruluşlara denetim hizmetleri vermiştir. Telekom, tüketim, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bir çok yerel ve uluslararası kuruluşun denetim çalışmalarında görev almıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları («UFRS»), Türkiye Muhasebe Standartları («TMS») ve U.S. Public Company Accounting Oversight Board («PCAOB») mevzuatlarına uygun olarak yapılan denetim, konsolidasyon ve finansal raporlamaya ilişkin iç kontrol («ICFR») denetimlerinde tecrübelidir. Özgür Öney halihazırda Deloitte Türkiye'de Deloitte Private Liderliği görevini sürdürmekte olup aynı zamanda Türkiye Bağımsız Denetim Derneği Üyesi’dir.

Özgür Öney, Ortak