İletişim

Özgür Toros, Ortak

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Özgür Toros, Ortak

Dr. Özgür Toros, Deloitte ortağı ve İstanbul ofisinde transfer fiyatlandırması uzmanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul ofisindeki görevine başlamadan önce A.B.D.’de Deloitte Dallas ve Washington D.C. ofislerinde 7 yılı aşkın süreyle transfer fiyatlandırması uzmanı olarak çalışmıştır. Dr. Toros’un tecrübeleri özellikle gayri maddi hak satış işlemleri ve global transfer fiyatlandırması belgelendirme projeleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Özgür Toros, Ortak