connected consumer

Перспективи

Світовий індекс промислової конкурентоспроможності

2016

Глобальний індекс конкурентоспроможності в галузі промислового виробництва, 2016

Світовий сектор промислового виробництва демонструє стрімкий розвиток. Обсяг доходів від реалізації та експорту промислових і споживчих товарів стимулює економічне процвітання, вимагаючи від країн світу приділяти більше уваги розвитку сучасних виробничих потужностей, інвестуючи у розвиток високотехнологічної інфраструктури та освіти. Країни і компанії прагнуть перейти на новий технологічний рівень, а також підвищити рівень економічного добробуту.

На тлі поєднання цифрового і матеріального аспектів виробництва, використання інноваційних технологій набуває більш важливого значення для підвищення конкурентоспроможності як на рівні підприємств, так і держав загалом. Високотехнологічні галузі фактично формують глобальний виробничий ландшафт у більшості країн з розвиненою економікою і, як виявляється, можуть запропонувати чіткий шлях для досягнення або підтримки промислової конкурентоспроможності.

Глобальний індекс конкурентоспроможності в галузі промислового виробництва, 2013

Протягом наступних п’яти років лідери галузі промислового виробництва ХХ ст. (такі як США, Німеччина та Японія) будуть змушені змагатися з такими країнами, що розвиваються, як Китай, Індія та Бразилія, щоб зберегти свої провідні позиції, – відповідно до звіту «Глобальний індекс конкурентоспроможності в галузі промислового виробництва – 2013» групи спеціалістів об’єднання «ДТТЛ» і Рада конкурентоспроможності США.

Звіт підтверджує перспективу кардинальної зміни лідерів конкурентоспроможності галузі промислового виробництва (за результатами поглибленого аналізу відповідей понад 550 генеральних директорів і керівників найвищої ланки компаній галузі в усьому світі).

Чи була корисною ця інформація?