Аналіз

Індекс соціального розвитку

Звіт

Індекс дозволяє дати цілісну оцінку розвитку суспільства та визначити пріоритети для подальшого розвитку держави. Він базується на оцінці трьох основних напрямів: задоволення базових потреб, основи добробуту та можливості, використовуючи для цього 52 окремих показники. Кожен з них оцінюється як в абсолютних значеннях, так і у відносних – шляхом порівняння рівня розвитку країн із однаковим рівнем ВВП.

Індекс соціального розвитку, 2017

Україна, посівши 64-у сходинку із 128, увійшла до групи країн з розвитком вище середнього (минулого року Україна посіла 63 сходинку серед 133 країн). Серед країн СНД Україна поступилася тільки Вірменії (59), яка за рік продемонструвала значний прогрес; на третьому місці Білорусь (65); на четвертому – Росія, яка так само, як і Вірменія, показала суттєвий прогрес. Остання сходинка серед країн СНД дісталася Таджикистану (92). Загалом країни пострадянського простору демонструють низький рівень усіх показників, зокрема значний регрес спостерігається у сферах «доступ до вищої освіти», «толерантність» та «якість навколишнього середовища».

Індекс соціального розвитку, 2016

За рівнем життя населення Україна посідає 63 місце серед 133 країн. Про це свідчать дані Індексу соціального розвитку (далі «ІСР»), розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки компанії «Делойт». ІСР визначає рейтинги країн на базі показників, що мають безпосередній вплив на якість життя людей. Порівнюючи за цими критеріями країни зі співставним рівнем ВВП, Social Progress Imperative доводить, що економічний розвиток країни не гарантує високу якість життя населення.

Незважаючи на соціальні, політичні та економічні складнощі, Україна за рівнем ІСР випередила усі країни СНД. Так, Білорусь посіла 66 місце, Вірменія – на 67, а Росія – 75. Натомість екс-учасниця СНД Грузія суттєво зміцнила свої позиції у сфері освіти, охорони здоров’я та захисті прав людини, що вкупі з іншими досягненнями дозволило їй посісти 54 сходинку.

Індекс соціального розвитку, 2015

Цього року Україна отримала 65,69 балів зі 100 можливих. Відносно високі показники Україна продемонструвала у сфері доступності вищої освіти, медичного забезпечення та харчування. Водночас на критично низькому рівні знаходяться стан довкілля (120-е місце зі 133) та пов'язаний з цим стан здоров’я громадян (132-е місце зі 133). Також відзначається низька оцінка громадянами свободи життєвого вибору (126-е місце зі 133) та високий рівень корупції (115-е місце зі 133).

Загалом у рейтингу Social Progress Imperative Україна випереджає Білорусь (66-е місце), Молдову (70-е місце), Росію (71-е місце). Туреччина та Грузія, яких Україна випередила в минулорічному дослідженні, цього року посіли вищі за неї позиції: 58-е та 60-е місця відповідно.

Чи була корисною ця інформація?