deloitte careers

Приєднуйтесь до нас

Знайди себе в «Делойт»

Вам надається унікальна можливість розпочати кар'єру в департаментах компанії. Враховуючи дух підтримки та співпраці, притаманний нашій корпоративній культурі, а також практику сприяння різноманітним видам навчання та розвитку в нашій компанії, стає зрозуміло, чому багато студентів обирають саме «Делойт» для початку своєї кар'єри.

Наші послуги

Компанії, які входять в міжнародне об’єднання «Делойт», надають своїм клієнтам широкий спектр послуг в області аудиту та управління ризиками підприємств, оподаткування і права, консалтингу та корпоративних фінансів.

Наші спеціалісти допомагають компаніям, які здійснюють свою діяльність в різних країнах світу, знайти найкращі рішення поставлених ними завдань. Застосовуваний нами комплексний підхід поєднує в собі глибинне розуміння суті поставлених завдань, інноваційні методи та багатющий досвід з надання послуг клієнтам у різних галузях економіки. Це допомагає нам знайти оптимальні рішення тих проблем, з якими стикаються наші клієнти.

Компанія «Делойт» пропонує своїм співробітникам безпрецедентні можливості для професійного росту. Якщо з будь-яких причин ваші уподобання зміняться, або для вас буде цікава робота в іншому підрозділі компанії, «Делойт» надасть вам можливість спробувати себе в новій галузі.

Запорукою теперішнього й майбутнього успіху нашої компанії є професіоналізм співробітників, їхній ентузіазм та відданість цілям компанії.

Аудит

У сучасних умовах, коли діяльність компаній зорієнтована на міжнародні ринки, для багатьох підприємств важливо завоювати або зміцнити довіру інвесторів. Ми переконані, що наші послуги не повинні обмежуватися проведенням аудиту та наданням гарантій щодо дотримання вимог законодавства.

Працюючи з українськими та міжнародними компаніями, ми не тільки проводимо перевірку фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів (МСФЗ, ГААП США, ГААП Канади та ін.), але і сприяємо досягненню цілей клієнтів, підвищенню ефективності управління ризиками та поліпшенню прозорості бізнесу. Ми надаємо нашим клієнтам повний спектр послуг, які сприяють підвищенню ступеня довіри до їх фінансової інформації, а також сприяємо акціонерам у проведенні реальної оцінки вартості бізнесу. Широке використання нових технологій дозволяє нам проводити аудит в більш короткі терміни, ніж це роблять інші компанії. Завдяки цьому ми можемо стверджувати, що наша компанія займає особливе місце серед провідних аудиторських фірм.

Структура Департаменту Аудиту:

 • Група з обслуговування підприємств видобувної промисловості, енергетики та металургії
 • Група з обслуговування підприємств промислової галузі, оптово-роздрібної торгівлі, харчової промисловості та сільського господарства
 • Група з обслуговування підприємств у сфері високих технологій, телекомунікації та медіа
 • Група з обслуговування банків та інших фінансових установ

Податкові та юридичні консультації

«Делойт» пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг в сфері оподаткування і права, що допомагає нашим клієнтам оптимізувати податкові зобов'язання при дотриманні вимог чинного законодавства, а також ефективно врегулювати можливі спори з державними органами. Наші рішення і консультації допомагають найбільш оптимально вирішувати складні податкові та юридичні проблеми з урахуванням стратегії та цілей бізнесу наших клієнтів.

Працюючи в нашому департаменті, ви в тісній взаємодії з клієнтами будете працювати над підвищенням ефективності їхнього бізнесу, надаючи консультації з питань оподаткування і права. Крім того, важливою частиною роботи є контроль за дотриманням норм і вимог податкового законодавства в ході проведення податкових аудитів та проектів з оцінки системи оподаткування клієнтів.

Клієнти нашого департаменту працюють з найрізноманітнішими блоками економіки, тому в рамках нашого департаменту було створено багатофункціональні галузеві напрями, які допомагають нашим клієнтам вирішувати складні завдання з урахуванням специфіки їх галузі:

 • банки та інші фінансові установи;
 • високі технології, телекомунікації, розваги та ЗМІ;
 • видобувна промисловість, металургія та енергетика;
 • промисловість та торгівля.

Департамент оподаткування і права розподіляється на групи не тільки за галузевою ознакою, але й  залежно від виду послуг, що надаються у сфері оподаткування:

 • Група корпоративного оподаткування
 • Група міжнародного оподаткування
 • Група з надання податкових послуг в області злиття і поглинань
 • Група з надання податкових послуг для банків та інших фінансових інститутів
 • Група з вирішення податкових спорів
 • Група з трансфертного ціноутворення
 • Група з надання послуг у сфері ведення обліку, складання бухгалтерської та податкової звітностей
 • Група з надання послуг з питань найму, винагороди та оподаткування фізичних осіб
 • Група з непрямого оподаткування та митних питань
 • Юридична група

Ви маєте можливість обрати підрозділ і галузь, в яких вам хотілося б працювати. Докладніше про підрозділи та галузі, їхні особливості та функції, ви зможете дізнатися безпосередньо в ході спілкування з нашими співробітниками, які з задоволенням допоможуть обрати те, що цікавить вас найбільше.

Для того, щоб стати професійним співробітником податкового департаменту, перш за все, від вас будуть вимагати уміння працювати в команді, цілеспрямованості, здатності до навчання і прагнення до професійного росту. Також успішним кандидатам необхідно добре володіти англійською мовою та мати навики роботи з основними комп'ютерними програмами.

Консалтинг

Департамент консалтингу пропонує нашим клієнтам комплексні управлінські рішення, використовуючи для їх реалізації потужну глобальну мережу своїх компаній. Наша галузева спеціалізація і великий досвід в сфері управлінського консультування допомагають підприємствам успішно використовувати нові можливості та реагувати на ризики, які виникають в умовах активного ринку і зміни законодавчої бази в різних країнах.

В цьому підрозділі, у тісній співпраці з клієнтами, ви будете працювати над забезпеченням успіху їхнього бізнесу в одній із наступних областей: послуги в галузі інформаційних технологій, стратегія і операційна діяльність, управління ланцюгами поставок, послуги в галузі управління персоналом, консультаційні послуги для фінансового менеджменту та інше. Для цього, перш за все, необхідно вміти працювати в команді та бути здатним запропонувати дієві практичні рішення. Проекти можуть мати регіональний або глобальний характер та будуть включати в себе тісну взаємодію із вищим керівництвом компанії клієнта.

Структура Департаменту Консалтингу:

 • Стратегія та операційна ефективність
 • Консультаційні послуги для фінансового менеджменту
 • Консультаційні послуги з управління персоналом
 • Впровадження та підтримка програмного забезпечення для бізнесу
 • Послуги в галузі технологічної інтеграції
 • Ризики підприємств

Корпоративні фінанси

«Делойт» є однією з провідних фірм у світі в сфері корпоративних фінансів. Фахівці цього департаменту допомагають нашим клієнтам вирішувати численні питання, що пов'язані з реалізацією стратегій росту, у тому числі шляхом придбання нових підприємств, вибором об'єктів інвестування, фінансуванням розвитку бізнесу, вирішенням майнових спорів між акціонерами, виходом акціонерів з бізнесу і т.і. Таким чином, ми надаємо нашим клієнтам послуги в сфері стратегічного та фінансового консультування на кожному етапі економічного циклу. В рамках практики департаменту корпоративних фінансів взаємодіють п'ять міжнародних напрямків обслуговування, чия загальна головна мета полягає у створенні та збільшенні вартості компанії для акціонерів.

Серед наших клієнтів - російські та іноземні компанії, а також банки середнього та великого масштабу, фінансово-промислові групи, інвестиційні фонди та інші інвестори.

Структура Департаменту Корпоративних фінансів:

 • Група оцінки
 • Група супроводу угод
 • Група фінансового консультування

Відділи підтримки бізнесу

Ці підрозділи служать допоміжною ланкою в роботі нашої компанії.

До відділів підтримки бізнесу відносяться:

 • Відділ по роботі з персоналом
 • IT відділ
 • Відділ розвитку бізнесу
 • Відділ нерухомості та корпоративних послуг
 • Фінансовий відділ

Наші співробітники мають унікальну можливість побудувати успішну кар'єру не лише в сфері надання професійних послуг клієнтам компанії, але й у відділах підтримки бізнесу. Як і в усіх підрозділах «Делойт», для вакансій в адміністративній сфері існує певний набір основних вимог, а саме: загальне уявлення про сферу послуг, що надаються компанією, досвід роботи в багатофункціональних командах, ділова хватка, вміння мислити та діяти з урахуванням специфіки роботи нашої компанії.

Чи була корисною ця інформація?