Туризм та готельний бізнес

Послуги

Туризм та готельний бізнес

Організації, що ведуть діяльність в сфері туризму, готельного бізнесу та дозвілля, вимушені адаптуватися до нових умов зовнішнього середовища, зумовлених економічною нестабільністю.

Сьогодні перед галуззю стоять такі важливі завдання, як удосконалення операційної діяльності, забезпечення лояльності клієнтів, управління активами та розвиток нових технологій. Фахівці «Делойт» мають великий досвід надання послуг компаніям готельної та туристичної галузі і готові працювати задля максимізації ваших ринкових можливостей, управління ризиками та адаптації до нестабільних умов діяльності.

 
Наші послуги:

Робота з постачальниками та закупівля - команда компанії «Делойт» з питань організації роботи з постачань та закупівель має практичний досвід у подоланні таких проблем та забезпеченні для наших клієнтів стійких суттєвих результатів, які можна виміряти.

Забезпечення відповідності корпоративним та етичним цінностям – ми допомагаємо організаціям оцінити та виокремити цінності, погляди, настрої та покращити розуміння культури ризиків, щоб узгодити її зі стратегією та комерційною практикою.

Комплексне управління ризиками підприємства – ми здійснюємо управління ризиками, що виникають внаслідок дій третіх сторін (пов’язані з аутсорсингом, ліцензуванням, роботою інших бізнес-партнерів) для збільшення ефективності бізнесу, модернізації інформаційних технологій і оптимізації ліцензійних витрат, а також оптимізації ланцюгів постачання.