Управлінський облік та підвищення ефективності бізнесу

Рішення

Управлінський облік та підвищення ефективності бізнесу

Мета курсу: вивчення класичних та сучасних підходів до управління прибутковістю компаній.

Тривалість курсу: 3 дні

Зміст курсу

1. Управління прибутковістю:
 • класифікація витрат: цілі та підходи;
 • моделі собівартості: маржинальна, повна, АВС – костинг, та пропускна спроможність.
2. Прийняття операційних рішень:
 • концепція релевантних грошових потоків;
 • визначення ціни спеціального замовлення;
 • маржинальний аналіз в умовах існування обмеженого ресурсу;
 • коефіцієнт пропускної спроможності.
3. Управління підрозділами:
 • причини та проблеми децентралізації;
 • показники оцінки ефективності роботи підрозділів;
 • цілі та підходи до трансфертного ціноутворення.
4. Сучасні підходи (Advanced Management Technique):
 • ланцюг створення доданої вартості М.Портера;
 • цільова собівартість;
 • собівартість життєвого циклу;
 • інші сучасні моделі та техніки.

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі мають отримати розуміння:

 • класифікації витрат для оцінки фінансового результату;
 • прийняття управлінських рішень;
 • моделі визначення точки беззбитковості;
 • підходів до ціноутворення;
 • організаційних основ побудови системи бюджетування;
 • показників оцінки ефективності роботи підрозділів;
 • трансфертного ціноутворення,

а також познайомитися з сучасними підходами до стратегічного управлінського обліку (AMT).