Supply Chain Offerings

Рішення

Ланцюг постачання

Збільшуйте показники зростання, зменшуючи витрати

Незалежно від того, якою вдалою є бізнес-стратегія, якщо операційна функція не сприяє досягненню результатів, ви – поза грою.

Сьогодні ланцюги постачання мають бути більш гнучкими, ніж будь-коли. Вони мають бути більш глобальними, стійкими до збоїв, та швидкими. Водночас ланцюги постачання мають відповідати новим вимогам щодо скорочення витрат і підвищення продуктивності в умовах жорсткої глобальної конкуренції.

Стратегія стосовно ланцюгів постачання

Як пазл до пазлу, складання докупи правильних частин першокласного ланцюжка постачання, який був би спрямований на реалізацію бізнес-стратегії організації, є складним завданням. Однак якщо все зробити правильно, високоефективний ланцюг постачання і узгоджена зі стратегією операційна модель матимуть вирішальне значення для скорочення операційних витрат, оптимізації використання активів, забезпечення високої якості обслуговування клієнтів і досягнення конкурентних переваг. 

Команда компанії «Делойт» з питань стратегії ланцюжків постачання допомагає організаціям створювати, вдосконалювати та впроваджувати стратегії ланцюжків постачання, які б сприяли досягненню основної бізнес-стратегії. Ми співпрацюємо з вами, щоб зрозуміти поточну ефективність вашого ланцюжка постачання та ваші вимоги на майбутнє, щоб розробити стратегії у сфері ланцюжків постачання та детальний план трансформацій, який враховуватиме майбутню операційну модель (персонал, процеси та технології), а також структуру логістичної мережі, відносини з торговими партнерами, управління ризиками в ланцюжках постачання та можливості, пов’язані зі злиттям і поглинанням.

Планування ланцюгів постачання

Ефективна інтеграція великої кількості частин вашого ланцюга постачання відповідно до фінансового плану вашої організації значною мірою сприятиме поліпшенню фінансових показників і конкурентоспроможності на ринку.

Команда компанії «Делойт» з планування для ланцюгів постачання допомагає ефективно управляти потребами клієнтів, ресурсами ланцюга постачання та оборотним капіталом, синхронізуючи їх для оптимізації рівня обслуговування клієнтів, витрат і рівня оборотного капіталу в рамках ланцюга постачання. Ми допомагаємо організаціям у визначенні комплексної візії планування ланцюгів постачання, розробці процесів, забезпеченні гнучкості ланцюга постачання, плануванні сервісного обслуговування/ремонту, впровадженні систем, роботі з показниками ефективності, аналітиці, проектуванні організаційної структури і управлінні змінами.

Виробнича стратегія та операційна діяльність

Експерти компанії «Делойт» з виробничої стратегії та операційної діяльності забезпечують поліпшення основних оперативних показників у ланцюжках цінності наших клієнтів. Ми допомагаємо нашим клієнтам визначити їхню виробничу стратегію і узгоджувати як виробничі системи, так і відносини з постачальниками. Ми використовуємо методи ощадливого виробництва, аналітику і технологічність для розширення оперативної здатності. За рахунок зменшення кількості відходів та підвищення оперативності, гнучкості і віддачі від чистих активів компанія «Делойт» готує своїх клієнтів до перемог на мінливому, дедалі більш складному глобальному ринку.

Робота з постачальниками та закупівля

Постачання в 2020 році буде зовсім інакшим, аніж сьогодні. Ця радикальна і швидка зміна трансформує методи, за допомогою яких організації шукають джерела постачання та закуповують різні товари та послуги, необхідні для їхньої діяльності. В результаті цього з’являються нові стратегії, навички, знання та інструменти, спрямовані на вирішення сьогоднішніх, а також завтрашніх проблем і можливостей, які постійно змінюються.

Команда компанії «Делойт» з питань організації роботи з постачань та закупівель має практичний досвід у подоланні таких проблем та забезпеченні для наших клієнтів стійких суттєвих результатів, які можна виміряти. Ми допомагаємо реалізовувати побажання наших клієнтів щодо організації постачання та у співпраці з ними розробляємо і допомагаємо реалізовувати стратегії з використанням підходів, що враховують балансування короткострокових та довгострокових вигід, передачу знань, зміну культури і підвищення потенціалу.

Ми забезпечуємо швидкі та відчутні результати, допомагаючи клієнтам оптимізувати їхні потреби в оптимізації непрямих та прямих закупівель шляхом діагностики закупівель і витрат, оцінки потенціальних можливостей, оптимізації постачання за стратегічними категоріями на глобальному рівні, поліпшення операційної моделі та організаційної стуктури, використання новітніх технологій, управління ризиками в процесі виконання договорів і управління ефективністю постачальників, а також злиття і поглинання.

Логістика та дистрибуція

Схожі на заплутане павутиння, логістичні та дистриб’юторські мережі є надзвичайно складними, внаслідок чого переміщення продуктів та матеріалів від однієї точки до іншої в глобальному масштабі становить суттєву проблему для багатьох компаній.

Команда компанії «Делойт» з питань логістики та дистрибуції допомагає організаціям визначити найбільш ефективну стратегію та способи переміщення потрібних продуктів у потрібне місце та потрібний час. Ми допомагаємо вирішувати такі завдання: побудова стратегії дистрибуції, стратегії аутсорсингу матеріально-технічного забезпечення, пошук сторонніх постачальників логістичних послуг (3PL-провайдерів), побудова операційної моделі логістики, оптимізація перевезень, дизайн операцій дистрибуції та дистрибуційних активів, оптимізація процесів «від замовлення покупця до отримання грошей» і управління транспортними системами.

Розробка продуктів

По-справжньому ефективний процес розробки і проектування продуктів вимагає наявності бачення на стратегічному і операційному рівнях. Проте досягнути цього надзвичайно важко. Організації, які займаються розробкою продуктів, перебувають під постійним тиском, адже мають генерувати масштабні ідеї, щоб мати можливість стати наступним великим гравцем на ринку, та робити це одночасно зі зменшенням часу виходу на ринок, підвищенням рентабельності, скороченням витрат, і задовільняючи регуляторні вимоги, що постійно змінюються.

Команда компанії «Делойт» з розробки продуктів допомагає організаціям розширити їхні можливості щодо розробки продуктів для покращення якості продукції, зменшення часу виходу на ринок та забезпечення збільшення рентабельності інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Ми можемо надати допомогу в управлінні портфелем продуктів та проектів, процесами, пов’язаними з розробкою нових продуктів, в управлінні змінами, крос-функціональному співробітництві в процесі розвитку, забезпеченні організаційної ефективності, управлінні даними щодо продукції та використанні новітніх технологій.