Стаття

Про нинішній стан та тенденції в українській банківській сфері

Олексій Арістов, директор департаменту корпоративних фінансів компанії «Делойт», керівник групи «Технології, медіа та телекомунікації»

20 листопада 2014 року

Чи стане підвищення вимог до капіталу перешкодою для створення нових банків чи причиною для виходу з ринку старих банків?

Підвищення вимог саме по собі є якщо не перешкодою, то додатковим обмежувальним бар'єром для появи нових гравців на банківському ринку. З іншого боку, в найближчому майбутньому навіть за умови відсутності подібних нововведень, навряд чи було б варто очікувати активного процесу створення нових банків з нуля з об'єктивних економічних причин. З іншого боку, підвищення вимог до капіталу, навпаки, може створити додаткові опції для купівлі та/або консолідації тих банків, що не в змозі будуть виконати нові вимоги в майбутньому.

При цьому, найважливішим питанням докапіталізації є якість капіталу та прозорість його використання установою, що допоможе уникнути ситуацій з «номінальним збільшенням капіталу», який одразу ж виводиться з банку в інтересах Власників.

Щодо питання про вихід старих банків з ринку, підвищення вимог до капіталу для маленьких банків пов'язане не лише з проблемою пошуку фінансових ресурсів для капіталізації, але і з їх подальшим розміщенням, оскільки за відсутності «якісного» попиту на фінансові ресурси, тобто надійних платоспроможних позичальників, при неефективному використанні залученого капіталу (якщо він не використовується для заміщення боргу) банк ризикує погіршити якість активів, отримати збитки у т.ч. за необхідності формування значних резервів, і не виконати вимоги вже щодо рівня регулятивного капіталу, який, окрім іншого, має бути не менше статутного, таким чином знову стикаючись з необхідністю докапіталізації.

Як нові вимоги докапіталізації позначаться на кількості банківських установ в Україні?

Станом на 1 жовтня 2014 р. статутний капітал 122 166 банків в Україні був менше 500 млн. грн., а 60 - менше 150 млн. грн. (тобто, це потенційні кандидати на збільшення статутного капіталу вже до середини 2017 р.). Тому, на тлі кризових очікувань і відсутності відчутного економічного зростання в найближчі кілька років, а значить, і відсутності, з одного боку, «вільних» ресурсів для вливання в банки, а з іншого, можливості ефективно їх «освоїти» ринковим шляхом, цілком природні очікування щодо консолідації банківського ринку та зменшення загальної кількості банківських установ.

На скільки, за вашими оцінками, може зменшитися кількість банків у найближчі 5-10 років? Яка кількість банківських установ є оптимальною для України?

Про те, що в Україні кількість банків перевищує необхідний рівень, говорять уже багато років, і на тлі цих розмов з'являються нові й нові банки. Складно визначити оптимальну кількість банків, виходячи з якихось абсолютних або питомих показників. Банківська система в країні може бути більш або менш консолідованою в залежності від різних факторів, у тому числі рівня розвитку інших кредитних установ та альтернативних депозиту інструментів для фізичних осіб. Тому можна виходити з ролі конкретних банків в економіці.

В Україні значна частина існуючих банків все ще виконує в першу чергу «кептивні функції», обслуговуючи бізнес-групи або інтереси окремих людей/операцій, не становлячи, при цьому, цінності як ринкові фінансові інститути. Їх кількість, ймовірно, буде знижуватися, і відхід таких банків з ринку може позитивно позначитися на рівні прозорості та стабільності фінансової системи.

Коментар підготовлено для видання dsnews.ua

Чи була корисною ця інформація?