Стаття

Зміни у регулюванні внутрішнього аудиту у банках

18 травня 2016 року

11 травня набула чинності постанова Національного банку України, яка врегульовує організацію внутрішнього аудиту в банківських установах. Для приведення внутрішніх документів банків у відповідність до нових вимог НБУ дав термін до 1 липня 2016 року. Наталія Самойлова, партнер компанії «Делойт», прокоментувала постанову та її вплив на ринок.

Основна функція внутрішнього аудиту – проводити оцінку ризиків внутрішніх процесів, надавати рекомендації для Правління банку і стежити за виконанням цих рекомендацій. Тому логічно, що для виконання своїх функцій внутрішній аудит не повинен звітувати перед менеджментом або Правлінням банку, оскільки тут виникає конфлікт інтересів. Внутрішній аудит має працювати в інтересах власника банку і його акціонерів, звітувати перед Аудиторським комітетом чи перед Наглядовою радою.

Незалежність внутрішнього аудиту є ключовим компонентом для ефективної роботи системи корпоративного управління. Сьогодні існує високий ступінь впливу топ-менеджменту банку на внутрішні перевірки, тому власники і Наглядова рада досі не завжди мали можливість бачити реальну картину того, що відбувається в банку.

Нацбанк у своїй постанові уточнив і конкретизував функції внутрішнього аудиту, взаємовідносини між внутрішнім і зовнішнім аудитом, а також встановив контрольні функції за якістю внутрішнього аудиту. Йдеться про більшу незалежність внутрішніх аудиторів від Правління банку, посилення контролю НБУ за станом внутрішнього аудиту, про обмін інформацією внутрішніх аудиторів із зовнішніми аудиторами та державними установами.

Крім того, НБУ залишає за собою право ініціювати зустріч з керівником підрозділу внутрішнього аудиту, зокрема у разі його звільнення, що знижує можливість тиску на результати внутрішнього аудиту з боку топ-менеджменту. Постанова також встановлює обов'язковий аудит ефективності роботи систем управління ризиками та внутрішнього контролю, корпоративного управління щодо поточних і потенційно можливих ризиків банку в майбутньому.

Коментар надано для видання «Новое время».

Чи була корисною ця інформація?