human-capital-trends-2023

Прес-релізи

Міжнародне дослідження 2023 Deloitte Human Capital Trends

Хоча більшість бізнес-лідерів вважають, що пошук правильної моделі робочого середовища є ключем до успіху, лише 24% повністю готові до необхідних змін

Понад 10 000 респондентів у 105 країнах вважають лідерство однією із основних перешкод серед більшості окреслених у звіті трендів

Майже через три роки з початку пандемії бізнес-лідери продовжують стикатися із низкою глобальних, економічних і суспільних змін, які стрімко впливають на роботу і працівників. У звіті 2023 Deloitte Human Capital Trends: New Fundamentals for a Boundaryless World досліджується, як керівники компаній справляються із цими викликами та як їхні організації можуть досягти успіху в середовищі, що постійно змінюється, якщо вони розвиватимуться разом із ним.

Загалом учасники дослідження, серед яких понад 1 500 керівників вищої ланки і членів правління, розуміють, що обмеження, які традиційно визначали правила роботи, а саме: підходи до організації робочих процесів, місце виконання роботи та критерії, яким мають відповідати працівники для обрання на певні посади – змінюються. Хоча багато хто розуміє необхідність створення нових правил в умовах сучасного світу праці – 87% респондентів зазначили, що пошук правильної моделі робочого середовища є важливим для успіху їхньої організації, водночас лише 24% респондентів вважають, що їхні організації повністю готові до цього виклику. У найближчій перспективі 59% респондентів планують зосередитися на подальших кроках щодо перегляду моделей управління робочою силою. Їхня цілеспрямованість свідчить про те, що вони бачать великий потенціал у новому підході до роботи, працівників і робочого середовища. Водночас учасники опитування визначили питання лідерства однією із основних перешкод для семи із дев’яти трендів, окреслених у звіті. Це означає, що попереду на організації очікує ще багато роботи із впровадження змін, необхідних для досягнення успіху у майбутньому.

«Не дивлячись на стрімкий ріст викликів, питання у сфері управління персоналом залишаються серед пріоритетів керівників в усьому світі, зокрема й в Україні. Зміни, що почалися кілька років тому, швидко поширюються, остаточно руйнуючи межі традиційних моделей роботи. Результати нашого глобального дослідження демонструють, що організації усвідомлюють невідворотність змін, проте рівень їхньої готовності до них залишається доволі низьким. Впровадження нових підходів потребуватиме активної роботи з людьми. Насамперед керівники мають виступати драйверами змін: по-іншому взаємодіяти з командами, ефективно застосовувати наявні технології та дані для прийняття рішень, адаптувати робочі процеси з метою забезпечення більшої гнучкості. Глобальні тренди, безперечно, матимуть значний вплив на компанії в Україні, і згодом ми представимо очікування української бізнес-спільноти щодо їх відображення на локальному ринку праці», – зазначив Яків Акулов, лідер практики Human Capital Advisory Services компанії «Делойт» в Україні.

Переосмислення роботи: кінець посадових інструкцій

Хоча сьогодні робота здебільшого визначається посадовими інструкціями, описом робочих процесів і конкретних завдань, багато хто вважає такий підхід застарілим. За результатами проведеного компанією «Делойт» опитування щодо організацій, що використовують підхід на основі навичок, лише 19% керівників і 23% працівників вважають такий підхід до організації робочого процесу оптимальним. Це відображає тенденції, які вже спостерігаються у багатьох організаціях: 63% керівників зазначили, що працівники виконують командну та проєктну роботу за межами їхніх поточних посадових інструкцій.

«Посадові інструкції залишаються основним, але не єдиним способом визначення трудового процесу. Адже визначення обов’язків суто посадовими інструкціями може обмежити здатність працівників та організацій бути гнучкими та впроваджувати інновації в умовах кардинальних змін», – зазначив Майкл Гріффітс, директор і керівник консалтингової практики з навчання компанії Deloitte Consulting LLP. «Перехід до використання підходу, заснованого на навичках, допоможе організаціям розкрити повний потенціал своїх працівників та створити робоче середовище, де вони матимуть більше вибору, більше можливостей для професійного розвитку та самостійності у побудові власної кар’єри».

На тлі переосмислення того, що саме робить команди найбільш ефективними, організації шукають способи змінити те, як саме виконується робота, які підходи використовуються для організації робочих процесів та як забезпечити інклюзивність. Так, 93% респондентів опитування зазначили, що зміна фокусу з традиційного уявлення про роботу та посадові інструкції є важливим або дуже важливим чинником для успіху їхньої організації. Проте лише 20% респондентів вважають, що їхня організація повністю готова до цього, що являє собою найменший рівень готовності, як порівняти з рештою окреслених у звіті трендів. Вирішення цього питання надасть організаціям додаткові переваги, а саме розкриття потенціалу працівників для забезпечення більшої цінності, впровадження інновацій та вдосконалення процесів для досягнення максимальної ефективності.

Перейти до дослідження

2023 Global Human Capital Trends

Переосмислення робочої сили: врахування думки працівників є ключем до успіху

У сучасному взаємопов’язаному світі обізнаність громадськості щодо впливу організацій на суспільство відіграє все більшу роль у прийнятті працівниками рішень щодо вибору місця роботи. Так, двоє із п’яти представників покоління Z та міленіалів, які взяли участь в опитуванні компанії «Делойт», відмовлялися від роботи в компанії чи участі у проєкті, оскільки це не відповідало їхнім цінностям. Водночас організації, які дотримуються чіткої мети та місії, мають помітні переваги – половина опитаних керівників відзначили підвищення рівня утримання працівників і покращення їхнього добробуту.  

«Сьогодні працівники мають більший вплив, ніж будь-коли раніше, і демонструють готовність використовувати його для того, щоб безпосередньо впливати на роботу, виконання якої беруть на себе їхні організації, а також на те, як вони її виконують», – зазначив Стів Хетфілд, директор і керівник міжнародної групи компанії Deloitte Consulting LLP з питань перспектив розвитку ринку праці. «Щоб досягти успіху в новому світі роботи, організації мають відмовитися від ідеї повного контролю та спільно з працівниками формувати нові правила та межі, які визначатимуть, як вони працюватимуть».

Це передбачає переосмислення меж, які визначають доступ до даних працівників і використання такої інформації, що, на думку 83% керівників, є важливим для успіху їхньої організації. Згідно з результатами дослідження, 61% організацій визначають своє право власності на дані як «спільне» або «таке, що належить працівнику», що є помітним відхиленням від традиційних моделей даних для яких притаманний контроль на рівні компанії.

Переосмислення робочого середовища: організація роботи для майбутнього без меж

На тлі зростання впливу працівників на організацію робочих процесів та прискорення розвитку технологій, компаніям слід поставити під сумнів ідею, що місце виконання роботи має бути «прив’язане» до фізичного місцезнаходження працівника. Ця концепція перебувала під тиском протягом деякого часу, оскільки можливість працювати віддалено набула популярності ще до початку пандемії. Хоча лише 15% респондентів погоджуються, що спосіб організації виконання роботи є одним із найважливіших атрибутів для створення робочого середовища майбутнього, інші фактори вказують на те, наскільки вирішальним це може бути. Крім того, респонденти зазначили, що підвищення залученості працівників і забезпечення добробуту є одними з найбільших переваг, які може запропонувати підхід до створення робочого місця майбутнього.

Така еволюція робочого середовища вимагає від керівників розвиватися разом зі своїми працівниками. Про це свідчать результати опитування 94% респондентів, які вважають лідерські здібності та ефективність керівників важливими факторами для успіху їхньої організації, що є найвищим показником важливості серед усіх окреслених трендів. Однак лише 23% вважають, що керівники їхніх організацій здатні впоратися із викликами сьогодення. Такий результат, ймовірно, пов’язаний із поглядом на роботу та працівників крізь застарілу призму. Майже половина респондентів зазначили, що керівники їхніх організацій стикаються з труднощами через потребу швидко реагувати на кардинальні зміни та визначати пріоритетність завдань.

Контакт для ЗМІ

Анастаcія Бегеза
Лідерка PR напряму
«Делойт» в Україні

Чи була корисною ця інформація?