tax and legal alerts

Новини

Міністерство фінансів України роз’яснило особливості переходу на МСФЗ згідно зі змінами до чинного законодавства

Інформаційне повідомлення

7 березня 2018 року

2 березня 2018 року Міністерство фінансів України оприлюднило лист-роз’яснення від 27 лютого 2018 року щодо подання та оприлюднення фінансової звітності згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – «Закон»).

Експерти «Делойт» проаналізували документ та готові поділитися важливими моментами, на які слід звернути увагу:

1.  Подача фінансової звітності за 2017 рік здійснюється за «старими» правилами.

Оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку встановленому Законом у редакції, яка діяла до 1 січня 2018 року.

2.   У 2018 році великим підприємствам, які вперше переходять на Міжнародні стандарти фінансової звітності («МСФЗ») відповідно до Закону, дозволено застосовувати вимоги НП(С)БО.

Підприємства, які згідно із Законом вперше застосовують МСФЗ із датою переходу на 1 січня 2018 року, складають і подають проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік за вимогами НП(С)БО.

3.  Фінансова звітність за 2019 рік складається та подається відповідно до МСФЗ. Водночас порівнювана інформація за 2018 рік перераховується з НП(С)БО на МСФЗ для забезпечення порівнянності показників.

Починаючи з 1 січня 2019 року підприємства, які згідно із Законом вперше застосовують МСФЗ, складають та подають проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік відповідно до вимог МСФЗ. Водночас у ролі порівнюваної інформації у проміжній, річній та консолідованій фінансовій звітності використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, також трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

2018 рік – це своєрідний перехідний період, коли підприємствам доцільно ґрунтовно підготуватися до застосування МСФЗ: оцінити податкові наслідки переходу, розробити облікову політику, проаналізувати відповідність IT-систем вимогам ведення обліку за МСФЗ, а також оцінити готовність бізнес-процесів для підготовки звітності відповідно до вимог МСФЗ.

Текст Закону і лист-роз’яснення Міністерства фінансів України доступні за вказаними посиланнями:

ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Міністерство фінансів роз'яснило порядок складання та оприлюднення фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Контакти:

Олексій Заноза

старший менеджер департаменту аудиторських послуг

 

Сергій Онищенко,

старший менеджер податково-юридичного департаменту

Чи була корисною ця інформація?