Стаття

«Амністія» для фізичних осіб: нові можливості добровільного декларування активів та доходів

Інформаційне повідомлення

15 червня 2021 року Верховною Радою України в другому читанні був прийнятий законопроєкт (реєстраційний номер 5153 від 25 лютого 2021 року, далі – «Закон»), який запроваджує так звану «податкову амністію» або «амністію капіталів» для фізичних осіб. «Амністія» полягає в можливості легалізувати свої активи, придбані раніше за кошти, з яких не було сплачено податки, шляхом подання одноразової спеціальної декларації та сплати декларантом спеціального збору.

Закон передбачає певні гарантії від держави: звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, неможливість використання відомостей із спеціальних декларацій у розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта тощо.

Хто може скористатись «амністією»?

Амністія можлива для фізичних осіб – резидентів та фізичних осіб – нерезидентів, які на момент набуття активів/доходів були резидентами України.

Особи, які починаючи з 1 січня 2010 року працювали на державній службі, малолітні/неповнолітні та недієздатні особи, а також особи, щодо яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», позбавлені права скористатися «амністією».

Коли можна скористатись «амністією»?

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Які активи можна легалізувати, скориставшись «амністією»?

Перелік об’єктів для одноразового (спеціального) добровільного декларування міститься в Законі та включає:

 • валютні цінності (зокрема, кошти в національній або іноземній валюті, крім коштів у готівковій формі);
 • нерухоме та рухоме майно;
 • частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені Законом;
 • права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані з правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;
 • інші активи фізичної особи, зокрема майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

Законом також визначені активи, що не можуть бути об’єктами декларування, включаючи, наприклад, активи, одержані внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, порушень у сфері валютного законодавства та деяких порушень у сфері захисту економічної конкуренції.

Які податки необхідно сплатити при одноразовому декларуванні?

Протягом 30 календарних днів з дати подання спеціальної добровільної декларації необхідно сплатити спеціальний збір у такому розмірі:

 • 5% – щодо об’єктів, розташованих і зареєстрованих в Україні, зокрема валютних цінностей в українських банках*;
 • 7% і 9,5% до 1 березня 2022 року – щодо активів, розташованих за кордоном (після вказаної дати – 9% і 11,5% відповідно);
 • 2,5% – щодо придбаних у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року державних облігацій України з періодом погашення понад 365 днів без права дострокового погашення*.

* Можливе застосування підвищеної ставки із розстроченням сплати трьома рівними частинами. Строки сплати збору також будуть відповідно змінені.

Спеціальна декларація підлягає камеральній перевірці, яка проводиться протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання відповідної декларації.

Огляд вище був підготовлений, виходячи з аналізу тексту Закону до другого читання, опублікованого на вебсторінці Верховної Ради України. Остаточний текст Закону ще не опублікований та може відрізнятися від версії Закону, яка використовувалась при підготовці цього огляду.

Наразі Закон ще не набрав чинності та готується на підпис.

Як «Делойт» може допомогти?

«Делойт» може допомогти з такими питаннями:

 • Аналіз здійснених фізичними особами операцій з активами та отриманих раніше доходів на предмет наявності порушень законодавства, а також оцінка ризиків і можливостей застосування «амністії» для конкретної особи.
 • Розробка стратегії декларування активів.
 • Рекомендації щодо реструктуризації потоків доходів та поточної структури володіння активами з метою дотримання законодавства України, а також супровід процесу реструктуризації.
 • Підготовка та подання до податкових органів спеціальної декларації і всієї необхідної звітності.
 • Супровід у комунікації з податковими органами та при оскарженні результатів перевірки спеціальної декларації.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо цього інформаційного повідомлення, просимо звертатися до наших фахівців податково-юридичного департаменту, скориставшись зазначеними нижче контактами.

Чи була корисною ця інформація?