Business Model Transformation Offerings

Рішення

Трансформація бізнес-моделі

Проектування моделей підприємств

Ваша стратегія може бути ефективною лише тією мірою, якою ваша організація зможе її реалізувати. Це означає, що вам необхідна така операційна модель, яка дозволятиме виконувати ваші стратегічні завдання та втілювати вашу модель бізнесу.

Команда компанії «Делойт» з проектування моделей підприємств працює з організаціями над перевіркою їхніх цілей щодо трансформацій, визначенням та пріоритезацією необхідних для цього засобів, а також розробкою операційної моделі задля ефективної реалізації стратегії.

Ми допомагаємо компаніям впроваджувати та прискорювати зміни шляхом визначення пріоритетих напрямів діяльності, що створюють найбільшу вартість бізнесу. Зазвичай це передбачає два важливих заходи: обговорення нового бачення, яке б переводило стратегічні завдання в дії, та проведення попередніх дискусій, щоб забезпечити детальне планування операційних, організаційних та технологічних змін.

Інтеграція програм трансформації

Трансформація організації з метою досягнення бажаної бізнес-моделі та операційної моделі — це складний процес, що полягає у максимізації позитивних наслідків переходу та мінімізації негативних наслідків дестабілізації.

Команда компанії «Делойт» з інтеграції програм трансформації допомагає компаніям ефективно керувати великою кількістю елементів масштабної та багатогранної програми трансформації. Ця програма може містити безліч різних проектів, як-от проектування нової операційної моделі, впровадження послуг сумісного користування, реалізація вигід від нових варіантів постачання, планування ресурсів підприємства, розробка програм розвитку кадрового потенціалу або будь-який з низки інших компонентів. У компанії «Делойт» поєднуються спеціальні ресурси: податкові та фінансові консультації, а також послуги з управління ризиками підприємства, що забезпечує скоординований, комплексний підхід.

Ми формуємо у керівників підприємства комплексне розуміння, а також забезпечуємо їх засобами для прийняття важливих рішень, управління ризиками та ресурсами з урахуванням специфіки індустрії, допомагаючи окреслити шлях до досягнення поставлених цілей з найменшими опором, витратами та затримками.

Стратегічне скорочення витрат

Управління витратами з метою забезпечення прибуткового зростання становить значну частину процесу трансформації бізнес-моделі.

Команда компанії «Делойт» зі стратегічного скорочення витрат спеціалізується на структурних корпоративних змінах, здатних забезпечити значну і стабільну економію витрат і збільшення маржі. Спираючись на власний великий досвід роботи з програмами оптимізації витрат у різних галузях промисловості, ми пропонуємо три загальні стратегії зі скорочення витрат, які допомагають організаціям вирішувати конкретні проблеми у окремих категоріях витрат:

 1. Наведення ладу — уживання невідкладних заходів щодо скорочення витрат, забезпечення стабільності і запровадження програм заощадження, що дозволяють уникнути погіршення стану бізнесу.
 2. Підкріплення бізнесу — уживання заходів, спрямованих на оптимізацію витрат, забезпечення конкурентоспроможності, запобігання скорочень, які можуть пригнічувати зростання в майбутньому, а також перебалансування витрат, спрямоване на вивільнення коштів для фінансування інвестицій в інструменти реалізації стратегії бізнесу.
 3. Забезпечення зростання — запровадження гнучкої фінансової платформи для зростання та інвестування у збільшення потенціалу з метою реалізації бізнес-стратегії з одночасним ефективним управлінням витратами.

Консультування з питань аутсорсингу

Вважаєте, що аутсорсинг сприятиме оптимізації вашого бізнесу? Команда компанії «Делойт» з надання консультацій щодо аутсорсингу допоможе встановити, так це чи ні. Ми допомагаємо організаціям визначити вартість аутсорсингу та надаємо підтримку протягом усього життєвого циклу аутсорсингового проекту, зокрема щодо питань ІТ, фінансування, матеріально-технічного забезпечення та специфічних для галузі процесів. Головною метою є створення середовища, у якому аутсорсингові послуги будуть структуровані таким чином, щоб забезпечувати ефективність за ціною, яка влаштовує покупця і є вигідною для постачальника послуг. Сюди входять:

 • Визначення стратегії — переведення бачення та пріоритетів керівництва організації в дієву стратегію аутсорсингу, що передбачає виконання конкретних дій. 
 • Ведення переговорів — складання запитів про надання інформації та пропозицій, а також розробка, узгодження та виконання ефективних угод з постачальниками третіх сторін, які передбачають приділення особливої уваги забезпеченню балансу між якістю обслуговування, оперативними результатами і ціноутворенням.
 • Перехід — складання плану переходу, що враховує питання управління, залучення зацікавлених сторін, управління змінами та інші чинники, які впливають на ефективність та стабільність аутсорсингових операцій з плином часу. 
 • Управління постачальниками — впровадження нової або оптимізація наявної служби управління постачальниками задля забезпечення оптимальної та стабільної якості послуг.

Загальні послуги

Операційні моделі, які включають загальні центри обслуговування (ЗЦО), можуть більш економічно підтримувати бізнес і забезпечувати платформу для досягнення майбутнього зростання.

Команда підрозділу загальних послуг компанії «Делойт» тісно співпрацює з керівниками для того, щоб розглянути питання про те, як операційна модель загальних послуг збіглася з бізнес-стратегією організації, щоб допомогти у досягненні бажаних результатів на найвищому стратегічному рівні.

Ми можемо допомогти вам на кожному етапі шляху до загальних послуг, зокрема:

 • Визначенні вартості загальних послуг для вашого бізнесу.
 • Розробці стратегії загальних послуг (або удосконалення наявної), що була б інтегрована з вашою ширшою моделлю надання послуг, яка може включати офшоринг або аутсорсинг.
 • Впровадженні та відкритті загальних центрів обслуговування на місцевому або глобальному рівнях.
 • Доопрацюванні організації загальних послуг, щоб допомогти у досягненні наступного рівня продуктивності

Трансформація нерухомості

Збудувати або купити, володіти або орендувати — ці рішення про виробничі приміщення, у яких ведеться діяльність та працюють ваші працівники, є важливою частиною бізнес-моделі. Команда компанії «Делойт» з питань трансформації нерухомості допомагає компаніям розробляти і реалізовувати стратегії у сфері нерухомості, що сприяють підвищенню цінності бізнесу та якості надання послуг, а також зниженню ризиків такими способами:

 • Вдосконалення операцій з метою оптимізації технічного та адміністративного обслуговування нерухомості та виробничих приміщень, скорочення витрат та підвищення продуктивності шляхом оцінки та реструктуризації операційних моделей, організаційних структур та бізнес-процесів.
 • Консультування з питань аутсорсингу задля визначення додаткових шляхів раціоналізації надання послуг та скорочення витрат шляхом забезпечення ефективності внутрішніх виробничих та аутсорсингових процесів.
 • Оптимізація портфеля з використанням структурованого, стратегічного та цілісного підходу з метою повної раціоналізації способів та місць використання об’єктів нерухомості.
 • Стратегії управління робочою силою та підвищення її мобільності, спрямовані на вдосконалення методів роботи та виробничих приміщень вашої організації.
 • Стратегічне планування, розробка та впровадження інформаційних технологій, зокрема ефективний перехід від поточного стану до бажаного у майбутньому.

Стратегії розміщення

Місце розташування ваших об’єктів та працівників може бути так само важливим для ефективної роботи вашої організації, як і функції, які вони виконують.
Команда компанії «Делойт» зі стратегій розміщення допомагає вирішувати складні проблеми місця та плану розташування таким чином, щоб забезпечити ефективність роботи підприємства та знизити можливі ризики. Оскільки ми є консультантами з питань розміщення, а не брокерами, ми зосереджуємо увагу лише на ваших пріоритетах та пропонуємо такі варіанти розташування вашої фірми, які ефективно сприятимуть реалізації вашої стратегії. Ми допомагаємо вирішити такі питання:

 • Оптимізація плану розташування підприємства — покращення ваших навичок прийняття управлінських рішень і ефективне використання ресурсів так, щоб ваші рішення про користування активами містили цілісне бачення, забезпечення короткострокових переваг і закладання основ для довгострокових стратегічних пріоритетів.
 • Вибір місця розташування — пошук локацій, що сприятимуть доступу до нових ринків, досягненню цілей щодо експлуатаційних витрат, поліпшенню доступу до кваліфікованих кадрів та додатковому нарощуванню обсягів (від аналізу країни і до комплексного аналізу ринку праці та місця розташування).
 • Обговорення стимулів — отримання сприятливих результатів від залучення стимулів за кожне створене робоче місце та кожен інвестиційний проект шляхом використання орієнтованого на результат процесу залучення зовнішніх чи внутрішніх стимулів.

Робота з клієнтами

Що відчувають клієнти під час взаємодії з вашою фірмою?
Команда компанії «Делойт» з роботи з клієнтами допомагає організаціям розробляти, впроваджувати та реалізовувати на практиці можливості багатоканальної взаємодії з клієнтами, як для внутрішніх, так і для зовнішніх операцій, орієнтованих на клієнтів. Ми надаємо допомогу у вирішенні таких питань:

 • Надання операційної оцінки: перший крок на шляху до визначення стратегії з підвищення ефективності та продуктивності взаємодії з клієнтами. 
 • Побудова операційної моделі: розробка та впровадження нових або вдосконалених моделей функціональних можливостей, організаційних та бізнес-моделей з метою покращення клієнтського досвіду та скорочення витрат. 
 • Забезпечення омніканальної ефективності: підвищення узгодженості, інтегрованості та ефективності взаємодії з клієнтами за допомогою наявних контактних каналів та шляхом забезпечення додаткових можливостей у рамках цих каналів.
 • Реалізація технологічних можливостей: управління та надання підтримки у сфері стратегічного планування, вибору, розробки та впровадження технологій у контактних центрах.
 • Стратегічне планування джерел постачання: визначення та впровадження вдосконалених підходів до матеріально-технічного забезпечення з метою підтримки клієнтів. 
 • Поетапний план трансформації та його виконання: створення прагматичних та дієвих шляхів для ефективного вирішення наявних проблем взаємодії з клієнтами.