Світові та локальні драйвери трансформацій

Перспективи

Світові та локальні драйвери трансформації

Вплив драйверів на бізнес може бути прямим або опосередкованим, але він обов'язково буде. Знайдіть ті, що найбільше впливають саме на ваш бізнес

Трансформаційні зміни більше не є додатковою опцією для компаній, що прагнуть більшого. Світові та локальні тенденції, що рухають нас до нового, прозорого та глобалізованого миру, змушують українські компанії до відповідності. Трансформацій вимагає критична сукупність викликів, що здійснюють невгамовний та безпосередній вплив на бізнес

Світові та локальні драйвери трансформацій

 

Світові драйвери Світова тенденція  Локальна тенденція  Наслідки для бізнесу
Реалізація плану BEPS

 

Жорсткість «правил гри», прибуток буде оподатковуватися за місцем його виникнення, поступовий наступ податкової прозорості
Боротьба із «treaty shopping» Застосовувати пільгові ставки за Конвенціями стане важче, виникають витрати на Substance
Оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) Донарахування податкових зобов'язань у країні резидентності бенефіціара КІК
Обмеження вирахування відсотків за позиками Обмеженість податкової оптимізації за допомогою позик
Боротьба зі шкідливими податковими практиками (IP-Box, холдингові режими тощо) Скасування пільг, обмеження застосування пільг
Боротьба зі штучним уникненням статусу постійного представництва Виникнення статусу постійного представництва, оподаткування доходів постійного представництва
Документація по ТЦУ та Country-by-country reporting – звітність у розрізі країн Збільшення витрат на підготовку документації, підготовка звітів нового формату, донарахування податкових зобов'язань
Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI) Недоцільність використання «порожніх компаній», труднощі у застосуванні пільгових ставок за Конвенцією, додаткові витрати на Substance, жорсткість правил для постійного представництва
Anti-Money Laundering (AML) – розкриття кінцевого бенефіціара Інформація щодо кінцевого бенефіціара буде публічною
СRS обмін Поінформованість податкових органів, донарахування податкових зобов'язань
Посилення жорсткості у політиках банків, поглиблений compliance Труднощі з відкриттям рахунку, ризик раптового закриття рахунку, блокування грошових коштів
Валютне регулювання   Продовження дії валютних обмежень до повної стабілізації фінансового стану банківської системи
Податок на виведений капітал   Перехід на «новий порядок» оподаткування прибутку

 

Примітка:

Чи була корисною ця інформація?