Міжнародне бізнес-структурування

Рішення

Бізнес-структурування з міжнародним елементом

Міжнародне бізнес структурування - це комплекс послуг трансформації бізнесу клієнтів із використанням нерезидентних компаній. Ефективна комбінація можливостей різних юрисдикцій в межах корпоративної структури дозволяє підвищити податкову ефективність та захищеність бізнесу.

Міжнародне податкове планування:

 • розрахунок податкового навантаження;
 • підвищення ефективності поточної структури;
 • податковий консалтинг;
 • спадкове податкове планування.

 

Горизонтальне структурування:

 • побудова структури компанії залежно від її функцій.

 

Вертикальне структурування:

 • побудова холдингової структури.

 

Супроводження заведення інвестицій:

 • консультування з питань валютного регулювання та контролю;
 • супроводження угод M&A;
 • оцінка статусу активів та пов'язаних з ними ризиків;
 • консультування з питань антимонопольного та митного законодавства;
 • підготовка договорів і внутрішньої документації.

 

Супроводження проектів за кордоном (за допомоги офісів «Делойт» у відповідних юрисдикціях):

 • допомога у вирішенні регуляторних питань бізнесу (отримання ліцензій та дозволів уповноважених органів);
 • допомога в інвестуванні закордон;
 • побудова структури для здійснення експортно-імпортних операцій.

 

Захист активів:

 • дослідження юридичного статусу активів та пов'язаних ризиків;
 • структурування бізнесу з використанням трастів і приватних фондів;
 • юридичне оформлення правовідносин з бізнес-партнерами;
 • розробка індивідуальних акціонерних угод;
 • послуги з супроводження придбання, продажу та управління портфелем активів;
 • реструктуризація активів;
 • реєстрація, управління та захист об’єктів інтелектуальної власності.

 

Аналіз структури компаній на відповідність міжнародним стандартам:

 • аналіз поточної структури на предмет відповідності міжнародним податковим тенденціям (транспарентність, автоматичний обмін, MLI);
 • підготовка рекомендацій та подальша їхня імплементація.

 

Аналіз структури компаній на предмет податкових та юридичних ризиків:

 • аналіз фінансових потоків;
 • перевірка внутрішньої документації, аналіз угод із партнерами та третіми особами.

Контакти

Наталія Ульянова

Наталія Ульянова

Партнер, податково-юридичний департамент

Партнер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, керівник практики комплексних трансформацій бізнесу. Наталія є носієм 16-річної експертизи у сфері міжнародного оподаткування, міжнародног... Більше

Катерина Грабовик

Катерина Грабовик

Старший менеджер, податково-юридичний департамент

Старший менеджер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні. Володіє більш ніж 9-річним досвідом юридичної практики в Україні, консультує українських та міжнародних клієнтів з питань міжнаро... Більше