Злиття та поглинання

Рішення

Злиття та поглинання

Здійснення будь-яких операцій, в тому числі злиття та поглинання, створення спільних підприємств або здійснення інвестицій в статутний капітал інших підприємств, супроводжується цілою низкою питань стосовно потенційних податкових ризиків і потребує ретельного податкового планування та стратегії по мінімізації податкових ризиків . Якщо в таких операціях беруть участь міжнародні компанії, то коло обставин, що мають бути розглянуті, розширюється. Компаніям потрібен радник із великим досвідом вирішення різних питань, пов'язаних із провадженням діяльності у кількох юрисдикціях. Компанія «Делойт» пропонує всебічну підтримку операцій зі злиття, поглинання та продажу, а також проектів зі здійснення діагностики, структурування, моделювання, фінансування, інтеграції після злиття та підготовки звітності. «Делойт» може посприяти ефективному вирішенню безлічі питань, пов'язаних із оподаткуванням, вимогами бухгалтерського обліку чи законодавства, а також із особливостями місцевої культури та ринку праці, які можуть виникати під час здійснення операції, а також допомогти компаніям повною мірою реалізувати переваги, які вони отримують в результаті інтеграції та ефектів синергії.

Допомога в плануванні виходу компанії зі складу групи

Ми надаємо консультації як з комерційних питань, так і стосовно податкових наслідків, які виникають у зв'язку з необхідністю структурування (часткового чи повного) виходу компанії зі складу групи. Такі послуги можуть стосуватися:

•  підготовки звіту про проведення комплексної податкової та фінансової діагностики, якими можуть послуговуватися потенційні компанії-покупці;

•  оцінювання готовності компанії «до виходу» та за потреби надання рекомендацій щодо її попередньої реорганізації заради полегшення виходу окремої компанії;

•  допомоги у створення віртуальної бібліотеки даних, механізмів визначення ціни та підтвердження податкових зобов’язань\активів;

•  аналізу грошових потоків під час виходу.

Коли вихід компанії зі складу групи відбувається шляхом первинного розміщення акцій, ми можемо надати консультації щодо оптимальної структури первинного розміщення акцій з погляду оподаткування, виходячи з комерційних цілей, які є основними драйверами такого розміщення. Крім того, ми за необхідності надаємо консультації щодо покрокового здійснення реструктуризації, а також рекомендації менеджменту, щодо додержання всіх необхідних податкових вимог.

 

Послуги після завершення операцій

Завершення операцій – це лише початок цілої низки необхідних дій. У разі операцій з поглинання, злиття та розділення наші фахівці з M&A та RS пропонують комплексні послуги після завершення таких операцій, щоби допомоги податковим відділам компаній задовольнити їхні нагальні потреби, а також забезпечити досягнення довгострокових цілей.

Виходячи з нашого розуміння характеру операції та специфіки залученої компанії, ми оперативно призначаємо необхідних спеціалістів для надання допомоги з вирішенням податкових питань, виявлених у зв'язку з операцією\угодою. Крім того, ми можемо надати допомогу з інтеграцією після завершення операції у співпраці з внутрішніми податковими функціями для забезпечення безперешкодного процесу здійснення операцій злиття\поглинання для додержання вимог нових власників.