Стаття

Техноло­гіч­ні тенден­ції – 2015

Злиття бізнесу та інформаційних технологій

Характер співпраці вищого керівництва та ІТ-директорів зазнає фундаментальної трансформації з метою перетворити інноваційні зміни на переваги, окреслити бізнес-стратегію та скористатися потенційними трансформаційними можливостями.

Шостий щорічний звіт «Технологічні тенденції» компанії «Делойт» окреслює тенденції, що можуть негативно вплинути на спосіб залучення клієнтів, виконання роботи й розвиток ринків і галузей.

Ознайомтеся з цими тенденціями, натиснувши на заголовки, подані далі, або перегляньте повний звіт у форматі PDF.

Технологічні тенденції – 2015: Злиття бізнесу та інформаційних технологій

ІТ-директор як диригент інтеграції

Коли внаслідок розвитку високих технологій трансформуються (видозмінюються) наявні бізнес-моделі та постають нові, у ролі ІТ-директора швидко з’являються нові аспекти, а основним його завданням стає інтеграція. ІТ-директори все частіше мають адаптувати інноваційні технології, що розвиваються, до потреб бізнесу, водночас забезпечуючи баланс між майбутніми потребами й поточними реаліями операційної діяльності.

Вони мають трактувати свої обов’язки в масштабі всієї компанії, аби важливі елементи – цифрові дані, аналітика й технології cloud – не могли спричинити обтяжень, суперечностей чи неналежних інвестицій в межах галузевих або функціональних баз. В умовах такого розширення горизонтів можливостей та випробувань ІТ-директори постають не лише єднальною ланкою, але й рушійною силою для інтегрованих високотехнологічних ініціатив.

До складу апарату вищого керівництва починають входити посади директора із цифрових комунікацій, директора з управління даними і директора з інновацій. А що стається, коли ІТ-директори не одержують керівних функцій? Вони стають супровідним персоналом, у той час як інші окреслюють стратегічний курс у майбутнє, у центрі якого – технології, орієнтовані на сектор товарів широкого попиту, вага яких зростає.

Структура прикладних програмних інтерфейсів (API)

Прикладні програмні інтерфейси (API) перетворилися зі способу розробки на програми управління бізнес-моделями та винагородою керівництва. Основні активи організації може бути повторно використано, поділено та монетаризовано через системи API, які підвищують потенціал наявних послуг і забезпечують нові джерела доходу. Системами API слід управляти як продуктом, побудованим на верхівці потенційно складної технічної проекції, що охоплює застарілі системи, сторонні системи та дані.

Обробка даних в інтелектуальному довкіллі

Завдяки неймовірному розповсюдженню вбудованих сенсорних технологій та Інтернет-сумісних пристроїв (в наших домівках, на підприємствах та у світі загалом) наші можливості зростають. Їхня адаптація до бізнес-середовища потребує значної уваги, адже необхідно цілеспрямовано поєднати «розумніші» технології з аналітичними процесами, заходами безпеки, даними та інтеграційними платформами, аби окремі компоненти працювали в унісон. Обробка даних в інтелектуальному довкіллі – фонова площина сенсорних пристроїв, вбудованих засобів і джерел інформації, що можуть забезпечити синергію мережі Internet of Things.

Маркетинг з розмахом

Протягом останніх п’яти років концепції маркетингу значно змінилися. В основі цих змін лежить розвиток клієнтських мереж, поєднаних цифровими технологіями, що відображає значну зміну динаміки відносин та операцій. Нове бачення маркетингу залежить від внеску директорів з маркетингу та ІТ-директорів у розвиток технології для автоматизації маркетингових процесів, багатоканальних підходів наступного покоління, у розробку контенту, клієнтської аналітики та комерційні ініціативи. Цей «новий час» маркетингу, ймовірно, принесе нові випробування, пов’язані із залученням клієнтів, підтриманням зв’язку, обробкою даних та аналітичною інформацією.

«Віртуалізація всього»

Унаслідок захоплення, що супроводжує цифрові технології, аналітичні процеси й технологію cloud, дуже просто не помітити переваги, що наразі виникають в інфраструктурі та операційному середовищі. Усе операційне середовище - сервер, сховище даних і мережа – тепер можна віртуалізувати й автоматизувати. Центр обробки даних майбутнього – це потенціал не тільки для зниження витрат, але і для значного підвищення швидкості й спрощення надання, розгортання та обслуговування технологічних рішень. Концепція «Віртуалізація всього» може перемістити інвестиції в інфраструктуру із рівня «дорогого обслуговування» до рівня конкурентної диференціації.

Відродження базових систем

Організації роблять значні інвестиції у свої створені та придбані базові системи. Окрім забезпечення життєдіяльності бізнесу, ці активи можуть бути основою зростання та розвитку нових послуг, заснованих на стандартизованих даних та автоматизованих бізнес-процесах. Для цього багато організацій здійснюють модернізацію систем для погашення технічного боргу, змінюють платформи рішень для усунення перешкод до масштабування і продуктивності, і розширюють свої застарілі інфраструктури для сприяння інноваційним послугам і пропозиціям.

Вдосконалення «інтелектуальних» систем

Складність аналітичних методів зростає, і компанії застосовують інструменти комп’ютерного навчання та прогнозне моделювання для більш масових і складних наборів даних. Штучний інтелект тепер є реальністю. Однак його успішне застосування передбачає не заміну працівників, а розширення їхніх можливостей. Коли комп’ютерні системи створюються для підвищення кваліфікації працівника та застосовуються злагоджено в бізнес-середовищі, передові аналітичні інструменти сприяють ухваленню ефективних рішень.

IT-спеціаліст майбутнього

Дефіцит технічних працівників викликає сильне занепокоєння в багатьох галузях промисловості, а деякі організації зіткнулися з відсутністю працівників багатьох напрямів. Працівники попереднього покоління йдуть на пенсію, і організації роблять усе можливе для розвитку потрібних навичок в умовах появи й розвитку новітніх технологій. Для вирішення цих проблем компаніям, імовірніше за все, потрібно культивувати нових фахівців – ІТ-спеціалістів майбутнього зі звичками, стимулами й навичками, що відрізняються від тих, які є у спеціалістів сьогодні.

Експоненти

Швидке зростання експонентів має серйозні наслідки. Потужні технології (включно з квантовими обчисленнями, штучним інтелектом, робототехнікою, адитивними технологіями та синтетичною чи промисловою біологією) спричинили нові конкурентні ризики та інноваційні можливості для підприємств, які історично займали провідні позиції у своїх галузях. У цьогорічному звіті «Технологічні тенденції» розглянуто експоненти, щоб підвищити обізнаність у цій сфері й поділитися новими знаннями про їхні траєкторії та потенційний вплив.

Чи була корисною ця інформація?