Press releases

Báo cáo mới của Deloitte: thế hệ sinh ra trong thời đại kỹ thuật số và lớn lên cùng với công nghệ mới (Digital Natives) đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ GenAI ở các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương, chiếm tỷ lệ cao hơn 30% so với các nền kinh tế phát triển.

Nội dung chính của báo cáo:

  • Thế hệ AI tiên phong: Sinh viên và lực lượng lao động trẻ đang đi tiên phong trong cuộc cách mạng GenAI trên khắp châu Á - Thái Bình Dương nhưng chỉ một nửa trong số này tin người quản lý của họ biết họ đang sử dụng nó.
  • Tác động đáng kể: GenAI có thể tác động đáng kể đến 17% số giờ làm việc - gần 1,1 tỷ giờ làm việc - trên khắp châu Á - Thái Bình Dương mỗi năm.
  • Hệ thống thứ bậc công nghệ truyền thống: Điều này có thể bị gián đoạn khi tỷ lệ sử dụng GenAI ở các nước đang phát triển cao hơn 30% so với các nền kinh tế phát triển trên khắp châu Á - Thái Bình Dương.
  • Tiết kiệm thời gian: Người lao động sử dụng GenAI tiết kiệm được khoảng một ngày/tuần (6,3 giờ), cho phép họ phân bổ thời gian để học các kỹ năng mới.
  • Nâng cao năng suất: GenAI có thể hỗ trợ giải quyết khối lượng công việc cùng năng suất bền vững hơn, điều này thể hiện qua 41% người dùng tiết kiệm được thời gian tin rằng điều này cải thiện mức cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
  • Quản lý rủi ro: 3/4 doanh nghiệp đang tụt hậu trong việc áp dụng GenAI là ý kiến được đưa ra từ chính người lao động.

Hà Nội, ngày 28/5/2024 - Một báo cáo mới do Deloitte Insights phát hành mang tên GenAI tại châu Á - Thái Bình Dương: Lực lượng lao động trẻ đi tiên phong trong khi người sử dụng lao động đang cố gắng theo kịp, nhấn mạnh vai trò của những nhân viên trẻ, am hiểu công nghệ, được gọi là “Thế hệ AI”, trong việc thúc đẩy sử dụng GenAI (AI tạo sinh), đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho người sử dụng lao động khi họ thích ứng với những thay đổi này. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc thích ứng với công nghệ mới nổi này của người sử dụng lao động và các nhà hoạch định chính sách, báo cáo khảo sát 11.9001  cá nhân ở châu Á - Thái Bình Dương cho thấy “Thế hệ AI” đang đi đầu trong việc tiết kiệm thời gian làm việc, cơ hội phát triển kỹ năng mới, công việc bền vững hơn và tăng năng suất.

Bình luận về báo cáo, Ông Chris Lewin, Lãnh đạo AI và Năng lực Dữ liệu của Deloitte châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Một trong những khía cạnh thú vị nhất khi làm việc với GenAI là nó đang được ứng dụng trên toàn cầu trên mọi thứ, ở mọi nơi, vào cùng một lúc. Những gì chúng tôi tiếp xúc trong 12 tháng đã qua cho thấy các thách thức mà khách hàng ở Indonesia hay Ấn Độ phải đối mặt cũng gần giống như các dự án tại Ý và Ireland. Một bài học quan trọng là việc ứng dụng AI nhanh chóng không trực tiếp làm giảm số lượng việc làm nhưng sẽ tác động mạnh đến những doanh nghiệp chưa kịp thích ứng. Nguồn nhân lực sẽ thu hút bởi các doanh nghiệp đối thủ cung cấp các ứng dụng AI có khả năng định hình công việc trong tương lai.”

Tình huống “Big Bang” với thời gian ngắn

Để giải thích rõ hơn về tác động của GenAI đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Deloitte Access Economics đã tiến hành nghiên cứu và phân tích 18 ngành nghề dựa trên mức độ tác động của GenAI và thời gian mà các ngành đó sẽ bị ảnh hưởng. Ước tính, 5 nghìn tỷ USD là con số mà hoạt động kinh tế trong các ngành sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh bùng nổ trong thời gian ngắn.

Các ngành bị ảnh hưởng bao gồm dịch vụ tài chính, CNTT, truyền thông, nhóm ngành dịch vụ chuyên nghiệp và giáo dục, trung bình chiếm tới 1/5 nền kinh tế của các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tỷ trọng này dự kiến sẽ tăng đáng kể khi một số thị trường đang ngày càng chuyển dịch sang các ngành dịch vụ như tài chính, CNTT, nhóm ngành dịch vụ chuyên nghiệp, những ngành phải đối mặt với tác động lớn hơn. Có hơn 40% sinh viên các ngành dịch vụ này đang bắt đầu ứng dụng GenAI, góp phần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chuyển đổi.

Chiến lược thích ứng

Sự trỗi dậy của GenAI đồng nghĩa với việc toàn tổ chức cần phải tư duy một cách chiến lược và chủ động hành động để ứng phó với môi trường đang thay đổi nhanh chóng. Dựa trên phân tích của Deloitte, doanh nghiệp được khuyến khích tiến hành thực hiện các công tác sau:

  1. Xây dựng và triển khai chiến lược GenAI mà trong đó nguồn nhân lực được coi là một phần của quá trình chuyển đổi.
  2. Trao quyền cho nguồn nhân lực làm chủ hành trình AI của họ.
  3. Không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu để tận dụng ứng dụng công nghệ GenAI.

“Thay vì đơn thuần tập trung nâng cao tính hiệu quả của các công việc hiện tại, ban lãnh đạo các cấp nên ứng dụng công nghệ mới để định hình lại mô hình kinh doanh và quy trình vận hành của công ty. Công tác tái cấu trúc với mục đích ứng dụng GenAI có thể góp phần cải thiện trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm nhân viên, đồng thời cải thiện lợi nhuận”, ông Rob Hillard, Lãnh đạo Tư vấn doanh nghiệp, Deloitte châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Vui lòng đọc đầy đủ báo cáo và tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/emerging-technologies/generative-ai-adoption-asia-pacific-region.html

 

1Vào tháng 2 và tháng 3/2024, Deloitte Access Economics đã khảo sát 2.903 sinh viên đại học và 9.042 người lao động tại 13 địa điểm: Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, New Zealand và Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam).

Phương pháp luận

Deloitte Access Economics đã xây dựng báo cáo này trên sự cộng tác với viện Deloitte AI và Deloitte Insights với mục tiêu hiểu cách các nhân viên và sinh viên sử dụng GenAI, các hành động đang được thực hiện bởi các cá nhân, doanh nghiệp và nhà cung cấp giáo dục, các rào cản đối với việc áp dụng GenAI và kỳ vọng cho tương lai tại khắp 13 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông tin của báo cáo này được cung cấp bởi một cuộc khảo sát do Dynata thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4/2024. Những người tham gia khảo sát là sinh viên hoặc nhân viên ở nhiều cấp độ khác nhau thuộc nhiều ngành nghề. Tổng cộng đã có 2.903 sinh viên và 9.042 nhân viên từ 13 quốc gia được khảo sát (xem Bảng A.1 trong báo cáo về phân tích mẫu của từng quốc gia).

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

Deloitte châu Á - Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc của Deloitte châu Á - Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Bengaluru, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng DTTL, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào.

© 2024 Deloitte Việt Nam

Did you find this useful?