Article

Quy trình nộp đơn

Cách thức đăng ký và những thời điểm cần lưu ý

Để được xét duyệt tham dự chương trình Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất, ứng viên phải trải qua quy trình nộp đơn gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn I – Đăng ký trực tuyến

Giai đoạn I sẽ xác nhận doanh nghiệp có đủ điều kiện tham dự chương trình hay không, doanh nghiệp sẽ dành khoảng 60-90 phút để hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến cho giai đoạn này.

Vui lòng đăng ký tại: https://bestmanaged.awardsplatform.com/ Cho đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

Giai đoạn II – Kinh nghiệm mô phỏng cho ứng viên

Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ làm việc với các huấn luyện viên của Deloitte để hoàn thành hồ sơ cho giai đoạn II. Dựa trên bộ các nguyên tắc quản trị chiến lược rõ ràng, các huấn luyện viên/chuyên gia sẽ làm việc riêng với từng ứng viên để hiểu rõ về doanh nghiệp tham dự, cung cấp các đánh giá chuyên sâu và giúp doanh nghiệp đối sánh với một số doanh nghiệp tư nhân mạnh và tiến bộ nhất trên thế giới.

Giai đoạn II sẽ ngừng nhận đơn vào ngày 17 tháng 03 năm 2021

 

Kết quả và danh hiệu đạt được

  • Ban giám khảo độc lập sẽ chấm điểm các ứng viên dựa trên khung đánh giá Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất toàn cầu;
  • Doanh nghiệp đạt danh hiệu sẽ được công bố vào tháng 04 năm 2021 và được mời tham dự lễ trao giải vào tháng 05 năm 2021 để vinh danh thành tựu của doanh nghiệp và tham dự hội nghị chuyên đề của các Doanh nghiệp được Quản trị Tốt nhất trong khu vực cùng với các nhà lãnh đạo xuất sắc trong khối tư nhân vào tháng 06 năm 2021.

Tất cả các thông tin gửi về cho chương trình đều được bảo mật, và chương trình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo chính sách bảo mật và quyền riêng tư của Deloitte.

Did you find this useful?